BIP Gminy Zbójna

Harmonogram odbioru odpadów na rok 2018

czwartek, 9 lis 2017 12:19
W załączaniu harmonogram odbioru odpadów z terenu Gminy Zbójna. Informujemy ż Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będzie funkcjonował w I i III sobotę każdego miesiąca w godzinach od 8.00 do14.00 obok budynku urzędu Gminy w Zbójnej.
Czytaj całość

Obwieszczenie Wójta Gminy Zbójna z dnia 16 lutego 2017 roku

czwartek, 16 lut 2017 13:32
Działając zgodnie z treścią oraz art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) Wójt Gminy Zbójna podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się z projektem „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zbójna na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 r.” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zbójna na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 r.
Czytaj całość