BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii „Zbójna 2024 -2028”

piątek, 22 mar 2024 17:15

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zbójna

piątek, 22 mar 2024 17:14

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Zbójna na lata 2023-2031

piątek, 24 lut 2023 14:37

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii „Zbójna 2023 -2027”

piątek, 24 lut 2023 14:36

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zbójna

piątek, 24 lut 2023 14:34

Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Zbójna na lata 2010- 2014

poniedziałek, 28 paź 2019 10:37

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019 - 2021

piątek, 5 kwi 2019 15:30

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii „Zbójna – 2019”

piątek, 5 kwi 2019 15:28

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zbójna

piątek, 5 kwi 2019 15:26

Gminny program osłonowy w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

sobota, 2 mar 2019 12:23

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Zbójna na lata 2014-2022

piątek, 23 mar 2018 14:38

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zbójna

piątek, 23 mar 2018 14:31

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii „Zbójna – 2018”

piątek, 23 mar 2018 14:28

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Zbójna na lata 2017 – 2020

czwartek, 25 maj 2017 10:53

GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY ZBÓJNA NA LATA 2014 - 2022

czwartek, 16 mar 2017 13:53

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH DLA GMINY ZBÓJNA NA LATA 2017 - 2021

wtorek, 28 lut 2017 14:08

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY ZBÓJNA W 2017 ROKU

wtorek, 28 lut 2017 14:07

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII „ZBÓJNA – 2017”

wtorek, 28 lut 2017 14:05

Programu Współpracy Gminy Zbójna w 2017 r. z organizacjami pozarządowymi

środa, 4 sty 2017 15:12

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii „Zbójna – 2016”

środa, 13 kwi 2016 14:20

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2016 – 2018

środa, 13 kwi 2016 14:18

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zbójna w 2016 r.

środa, 13 kwi 2016 12:21

Strategii Rozwoju Gminy Zbójna do 2020 roku

piątek, 29 sty 2016 11:43

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zbójna

środa, 23 gru 2015 08:48

Programu Współpracy Gminy Zbójna z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2016

środa, 23 gru 2015 08:47

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014 – 2022

środa, 14 paź 2015 09:38

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zbójna w 2015 roku

czwartek, 30 kwi 2015 15:17

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zbójna

czwartek, 19 mar 2015 14:04

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii „Zbójna – 2015”

czwartek, 19 mar 2015 13:32

Program Współpracy Gminy Zbójna z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2015

czwartek, 19 mar 2015 13:26

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY ZBÓJNA do 2013 roku

czwartek, 13 gru 2007 10:46
Załącznik do Uchwały Nr XIX/98/01 RadyGminy z dnia 22 października 2001 r.

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA

czwartek, 13 gru 2007 10:41
Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Zbójna Nr xix/109/05

Strategii rozwiązywania problemów społecznych gminy Zbójna na lata 2005 – 2013”.

środa, 1 sie 2007 12:05