BIP Gminy Zbójna

Nowe w serwisie
2019-02-13
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

2019-02-11
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: Statut Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kuziach
Dodanie nowej wiadomości: Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Zbójna na dzień 31.12.2018 r.
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

2019-02-08
Serwis:
Brak
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 12/19 WÓJTA GMINY ZBÓJNA z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 107/18 w sprawie wykonania uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbójna na 2019 r.
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 11/19 WÓJTA GMINY ZBÓJNA z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Zbójna na 2019 rok

2019-01-31
Serwis:
Brak
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 10/19 WÓJTA GMINY ZBÓJNA z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi Projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zbójna w 2019 r.
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 9/19 WÓJTA GMINY ZBÓJNA z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 107/18 w sprawie wykonania uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbójna na 2019 r.
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 8/19 WÓJTA GMINY ZBÓJNA z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Zbójna na 2019 rok

2019-01-30
Serwis:
Brak
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 7/19 WÓJTA GMINY ZBÓJNA z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 107/18 w sprawie wykonania uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbójna na 2019 r.
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 6/19 WÓJTA GMINY ZBÓJNA z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Zbójna na 2019 rok

2019-01-23
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

2019-01-22
Serwis:
Brak
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 5/19 WÓJTA GMINY ZBÓJNA z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 107/18 w sprawie wykonania uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbójna na 2019 r.
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 4/19 WÓJTA GMINY ZBÓJNA z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Zbójna na 2019 rok
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 3/19 WÓJTA GMINY ZBÓJNA z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 107/18 w sprawie wykonania uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbójna na 2019 r.
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 2/19 WÓJTA GMINY ZBÓJNA z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Zbójna na 2019 rok
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 1/19 WÓJTA GMINY ZBÓJNA z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie: ustalenia odpłatności za ogrzewanie lokali stanowiących mienie komunalne Gminy Zbójna

« · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · 70 · 71 · 72 · 73 · 74 · 75 · 76 · 77 · 78 · 79 · 80 · 81 · 82 · 83 · 84 · 85 · 86 · 87 · 88 · 89 · 90 · 91 · 92 · 93 · 94 · 95 · 96 · 97 · 98 · 99 · 100 · 101 · 102 · 103 · 104 · 105 · 106 · 107 · 108 · 109 · 110 · 111 · 112 · 113 · 114 · 115 · 116 · 117 · 118 · 119 · 120 · 121 · 122 · 123 · 124 · 125 · 126 · 127 · 128 · 129 · 130 · »