BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

Nowości w serwisie

Przejdź do pozostałych zmian

wtorek, 07 lipiec 2020

Wiadomości

XII Sesja Rady Gminy Zbójna odbędzie się 7 lipca 2020 o godzinie 10:00

Dodanie nowej wiadomości: XII Sesja Rady Gminy Zbójna odbędzie się 7 lipca 2020 o godzinie 10:00 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 06 lipiec 2020

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 02 lipiec 2020

Wiadomości

Zawiadomienie Starostwa Powiatowego w Łomzy z dnia 01.07.2020 nr ROŚB.6740.2.5.2020 o wszczęciu postepowania administracyjnego

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Starostwa Powiatowego w Łomzy z dnia 01.07.2020 nr ROŚB.6740.2.5.2020 o wszczęciu postepowania administracyjnego - [Wszystkie zmiany]

Sprawozdanie z badań wody z dnia 16 czerwca 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie z badań wody z dnia 16 czerwca 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 22 czerwca nr DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.31.2020.EW.5

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 22 czerwca nr DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.31.2020.EW.5 - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 22 czerwca nr DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.25.2020.EW.5

Dodanie nowej wiadomości: ZAwiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 22 czerwca nr DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.25.2020.EW.5 - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Nr WSTII.420.1.30.2020.RŚ

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Nr WSTII.420.1.30.2020.RŚ - [Wszystkie zmiany]

Harmonogram odbioru odpadów od 1 lipca do 30 września 2020 roku

Dodanie nowej wiadomości: Harmonogram odbioru odpadów od 1 lipca do30 września 2020 roku - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 01 lipiec 2020

Wiadomości

Renata Leszczyńska - Główny Księgowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnej oświadczenie majątkowe za 2019

Dodanie nowej wiadomości: Renata Leszczyńska - Główny Księgowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnej oświadczenie majątkowe za 2019 - [Wszystkie zmiany]

Krajewska Renata Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Zbójnej oświadczenie majątkowe za 2019

Dodanie nowej wiadomości: Krajewska Renata Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Zbójnej oświadczenie majątkowe za 2019 - [Wszystkie zmiany]

Stomska Alina - Główny Księgowy Gminnego Ośrodka Kultury w Zbójnej oświadczenie majątkowe za 2019

Dodanie nowej wiadomości: Stomska Alina - Główny Księgowy Gminnego Ośrodka Kultury w Zbójnej oświadczenie majątkowe za 2019 - [Wszystkie zmiany]

Sokołowska Sylwia - Zastępca Kierownika Gminngo Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnej oświadczenie majątkowe za 2019

Dodanie nowej wiadomości: Sokołowska Sylwia - Zastępca Kierownika Gminngo Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnej oświadczenie majątkowe za 2019 - [Wszystkie zmiany]

Renata Bajno - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnej oświadczenie majątkowe za 2019

Dodanie nowej wiadomości: Renata Bajno - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnej oświadczenie majątkowe za 2019 - [Wszystkie zmiany]

Popiołek Stefan - Dyrektor Szkoły Podsawowej w Dobrym Lesie oświadczenie majątkowe za 2019

Dodanie nowej wiadomości: Popiołek Stefan - Dyrektor Szkoły Podsawowej w Dobrym Lesie oświadczenie majątkowe za 2019 - [Wszystkie zmiany]

Koziej Dariusz - Dyrektor Szkoły Podstawowej im Janusza Korczaka w Kuziach oświadczenie majątkowe za 2019

Dodanie nowej wiadomości: Koziej Dariusz - Dyrektor Szkoły Podstawowej im Janusza Korczaka w Kuziach oświadczenie majątkowe za 2019 - [Wszystkie zmiany]

Krzynówek Jacek - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zbójnej im M. Konopnickiej oświadczenie majątkowe za 2019

Dodanie nowej wiadomości: Krzynówek Jacek - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zbójnej im M. Konopnickiej oświadczenie majątkowe za 2019 - [Wszystkie zmiany]

Dębowska Elżbieta - Inspektor ds. podatków i opłat lokalnych w Urzędzie Gminy Zbójna oświadczenie majątkowe za 2019

Dodanie nowej wiadomości: Dębowska Elżbieta - Inspektor ds. podatków i opłat lokalnych w Urzędzie Gminy Zbójna oświadczenie majątkowe za 2019 - [Wszystkie zmiany]

Bernard Zofia - Inspektor ds. obywatelskich oświadczenie majątkowe za 2019

Dodanie nowej wiadomości: Bernard Zofia - Inspektor ds. obywatelskich oświadczenie majątkowe za 2019 - [Wszystkie zmiany]

Poreda Marta Monika - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Zbójnej oświadczenie majątkowe za 2019

Dodanie nowej wiadomości: Poreda Marta Monika - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Zbójnej oświadczenie majątkowe za 2019 - [Wszystkie zmiany]

Parzych Hanna - Zastępca Skarbnika Gminy oświadczenie majątkowe za 2019

Dodanie nowej wiadomości: Parzych Hanna - Zastępca Skarbnika Gminy oświadczenie majątkowe za 2019 - [Wszystkie zmiany]

Popielarczyk Izabela -Skarbnik Gminy Zbójna oświadczenie majątkowe za 2019

Dodanie nowej wiadomości: Popielarczyk Izabela -Skarbnik Gminy Zbójna oświadczenie majątkowe za 2019 - [Wszystkie zmiany]

Chojnowski Tomasz Paweł - Sekretarz Gminy oświadczenie majątkowe za 2019

Dodanie nowej wiadomości: Chojnowski Tomasz Paweł - Sekretarz Gminy oświadczenie majątkowe za 2019 - [Wszystkie zmiany]

Krajewska Renata Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Zbójnej oświadczenie majątkowe za 2018

Dodanie nowej wiadomości: Krajewska Renata Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Zbójnej oświadczenie majątkowe za 2018 - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 30 czerwiec 2020

Wiadomości

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na działania pod nazwą

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na działania pod nazwą - [Wszystkie zmiany]

Sprawozdanie z badań wody z dnia 16 czerwca 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie z badań wody z dnia 16 czerwca 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU XII SESJI RADY GMINY ZBÓJNA

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU XII SESJI RADY GMINY ZBÓJNA - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 29 czerwiec 2020

Wiadomości

Zawiadomienie obwieszczenie nr PP.6220.3.2020 z dnia 24 czerwca 2020

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie obwieszczenie nr PP.6220.3.2020 z dnia 24 czerwca 2020 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 23 czerwiec 2020

Wiadomości

Materiały dla komisji wyborczych

Dodanie nowej wiadomości: Materiały dla komisji wyborczych - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 22 czerwiec 2020

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 19 czerwiec 2020

Wiadomości

Zapytanie ofertowe na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 15 czerwiec 2020

Wiadomości

Zapytanie ofertowe na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 10 czerwiec 2020

Wiadomości

Obwieszczenie nr ROŚB.6740.2.2.2020 Starosty Łomzyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie nr ROŚB.6740.2.2.2020 Starosty Łomzyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 08 czerwiec 2020

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 04 czerwiec 2020

Wiadomości

Zawiadomienie nr DOOŚ.WDŚ/ZOO.420.26.2020.EW.4 Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 27 maja 2020 informujące o wznowieniu postępowania

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie nr DOOŚ.WDŚ/ZOO.420.26.2020.EW.4 Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 27 maja 2020 informujące o wznowieniu postępowania - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie nr DOOŚ.WDŚ/ZOO.420.19.2020.EW.4 Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 27 maja 2020 informujące o wznowieniu postępowania

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie nr DOOŚ.WDŚ/ZOO.420.19.2020.EW.4 Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 27 maja 2020 informujące o wznowieniu postępowania - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie cenowo-ofertowe dotyczące rozgraniczenia działki w miejscowości Poredy

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie cenowo-ofertowe dotyczące rozgraniczenia działki w miejscowości Poredy - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 02 czerwiec 2020

Wiadomości

XI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Zbójna odbędzie się 2czerwca 2020roku o godzinie 15:00

Dodanie nowej wiadomości: XI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Zbójna odbędzie się 2czerwca 2020roku o godzinie 15:00 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 29 maj 2020

Wiadomości

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU XI NADZWYCZAJNEJ SESJI RADY GMINY ZBÓJNA

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU XI NADZWYCZAJNEJ SESJI RADY GMINY ZBÓJNA - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 28 maj 2020

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 27 maj 2020

Wiadomości

RAPORT O STANIE GMINY ZBÓJNA

Dodanie nowej wiadomości: RAPORT O STANIE GMINY ZBÓJNA - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 26 maj 2020

Wiadomości

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU XIV WSPÓLNEGO POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ, KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI ORAZ KOMISJI BUDŻETOWEJ RADY GMINY ZBÓJNA

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU XIV POSIEDZENIA KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI RADY GMINY ZBÓJNA - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 21 maj 2020

Wiadomości

Elżbieta Parzych - Wójt Gminy Zbójna

Dodanie nowej wiadomości: Elżbieta Parzych - Wójt Gminy Zbójna - [Wszystkie zmiany]

Andrzej Lemański - Przewodniczący Rady Gminy Zbójna

Dodanie nowej wiadomości: Andrzej Lemański - Przewodniczący Rady Gminy Zbójna - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 20 maj 2020

Wiadomości

Obwieszczenie nr PP.6220.3.2020 Wójta Gminy Zbójna

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie nr PP.6220.3.2020 Wójta Gminy Zbójna - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie nr WSTII.420.1.30.2020.RŚ Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie nr WSTII.420.1.30.2020.RŚ Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 19 maj 2020

Wiadomości

Obwieszczenie nr PP.6733.2.2020 Wójta Gminy Zbójna

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie nr PP.6733.2.2020 Wójta Gminy Zbójna - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 12 maj 2020

Wiadomości

UCHWAŁA NR 11-00321-96/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 15 kwietnia 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR 11-00321-96/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 15 kwietnia 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 08 maj 2020

Wiadomości

Dariusz Pianka - Radny Rady Gminy Zbójna

Dodanie nowej wiadomości: Dariusz Pianka - Radny Rady Gminy Zbójna - [Wszystkie zmiany]

Krzysztof Pianka - Radny Rady Gminy Zbójna

Dodanie nowej wiadomości: Krzysztof Pianka - Radny Rady Gminy Zbójna - [Wszystkie zmiany]

Milena Parzych - Radna Rady Gminy Zbójna

Dodanie nowej wiadomości: Milena Parzych - Radna Rady Gminy Zbójna - [Wszystkie zmiany]

Anna Parzych - Radna Rady Gminy Zbójna

Dodanie nowej wiadomości: Anna Parzych - Radna Rady Gminy Zbójna - [Wszystkie zmiany]

Andrzej Grzymała - Radny Rady Gminy Zbójna

Dodanie nowej wiadomości: Andrzej Grzymała - Radny Rady Gminy Zbójna - [Wszystkie zmiany]

Andrzej Kopeć - Radny Rady Gminy Zbójna

Dodanie nowej wiadomości: Andrzej Kopeć - Radny Rady Gminy Zbójna - [Wszystkie zmiany]

Mieczysław Karpiński - Radny Rady Gminy Zbójna

Dodanie nowej wiadomości: Mieczysław Karpiński - Radny Rady Gminy Zbójna - [Wszystkie zmiany]

Renata Szewczyk - Radna Rady Gminy Zbójna

Dodanie nowej wiadomości: Renata Szewczyk - Radna Rady Gminy Zbójna - [Wszystkie zmiany]

Andrzej Charubin - Radny Rady Gminy Zbójna

Dodanie nowej wiadomości: Andrzej Charubin - Radny Rady Gminy Zbójna - [Wszystkie zmiany]

Roman Grzyb - Radny Rady Gminy Zbójna

Dodanie nowej wiadomości: Roman Grzyb - Radny Rady Gminy Zbójna - [Wszystkie zmiany]

Andrzej Serafin - Radny Rady Gminy Zbójna

Dodanie nowej wiadomości: Andrzej Serafin - Radny Rady Gminy Zbójna - [Wszystkie zmiany]

Witold Cekała - Radny Rady Gminy Zbójna

Dodanie nowej wiadomości: Witold Cekała - Radny Rady Gminy Zbójna - [Wszystkie zmiany]

Witold Cekała - Radny Rady Gminy Zbójna

Dodanie nowej wiadomości: Witold Cekała - Radny Rady Gminy Zbójna - [Wszystkie zmiany]

Paweł Korwek - Radny Rady Gminy Zbójna

Dodanie nowej wiadomości: Paweł Korwek - Radny Rady Gminy Zbójna - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 07 maj 2020

Wiadomości

Bilans jednostki samorządu terytorialnego na koniec 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: Bilans jednostki samorządu terytorialnego na koniec 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Sprawozdania za 2019 rok.

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdania za 2019 rok. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 05 maj 2020

Wiadomości

Decyzja Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku

Dodanie nowej wiadomości: Decyzja Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie nr PP.6733.1.2020 Wójta Gminy Zbójna

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie nr PP.6733.1.2020 Wójta Gminy Zbójna - [Wszystkie zmiany]

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Zbójna na dzień 31.03.2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Zbójna na dzień 31.03.2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 04 maj 2020

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 28 kwiecień 2020

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 24 kwiecień 2020

Wiadomości

Informacja o odbiorze odpadów

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o odbiorze odpadów - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 16 kwiecień 2020

Wiadomości

Obwieszczenie nr PP.6220.2.2020 Wójta Gminy Zbójna o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji administracyjnej.

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie nr PP.6220.2.2020 Wójta Gminy Zbójna o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji administracyjnej. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 14 kwiecień 2020

Wiadomości

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZBÓJNA

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZBÓJNA - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian