BIP Gminy Zbójna

Nowe w serwisie
2018-12-13
Serwis:
Brak
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Dodanie nowej wiadomości: Projekty uchwał - Sesja II z dnia w sprawie:
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 102/18 z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie: przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Zbójna
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 101/18 z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 104/17 w sprawie wykonania uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbójna na 2018 r.
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 100/18 z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Zbójna na 2018 rok

2018-12-12
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

2018-12-10
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU II SESJI RADY GMINY ZBÓJNA
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

2018-12-06
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 99/18 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 104/17 w sprawie wykonania uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbójna na 2018 r.
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 98/18 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Zbójna na 2018 rok
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 97/18 z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie: określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Zbójna

2018-12-04
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie z badań wody z dnia 28 listopada 2018 r.
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

2018-12-03
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: Andrzej Lemański - Przewodniczący Rady Gminy Zbójna
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

2018-12-01
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: Protokół
Dodanie nowej wiadomości: Programu Współpracy Gminy Zbójna w 2019 r. z organizacjami pozarządowymi
Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie z badań wody z dnia 14 listopada 2018 r.
Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie z badań wody z dnia 24 października 2018 r.
Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie z badań wody z dnia 17 października 2018 r.
Dodanie nowej wiadomości: KOMUNIKAT W SPRAWIE JAKOŚCI WODY
Dodanie nowej wiadomości: Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 96/18 z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 104/17 w sprawie wykonania uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbójna na 2018 r.
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR I/7/18 RADY GMINY ZBÓJNA z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Zbójna
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR I/6/18 RADY GMINY ZBÓJNA z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie: uchwalenia Programu Współpracy Gminy Zbójna w 2019 r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR I/5/18 RADY GMINY ZBÓJNA z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie: uchwalenia Statutu Gminy Zbójna
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR I/4/18 RADY GMINY ZBÓJNA z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2018 rok
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR I/3/18 RADY GMINY ZBÓJNA z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie: zmiany WPF Gminy Zbójna na lata 2018 - 2024
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR I/2/18 RADY GMINY ZBÓJNA z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Zbójna
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR I/1/18 RADY GMINY ZBÓJNA z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Zbójna

« · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · 70 · 71 · 72 · 73 · 74 · 75 · 76 · 77 · 78 · 79 · 80 · 81 · 82 · 83 · 84 · 85 · 86 · 87 · 88 · 89 · 90 · 91 · 92 · 93 · 94 · 95 · 96 · 97 · 98 · 99 · 100 · 101 · 102 · 103 · 104 · 105 · 106 · 107 · 108 · 109 · 110 · 111 · 112 · 113 · 114 · 115 · 116 · 117 · 118 · 119 · 120 · 121 · 122 · 123 · 124 · 125 · 126 · 127 · »