BIP Gminy Zbójna

Nowe w serwisie
2018-10-17
Serwis:
Brak
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXV/31/18 RADY GMINY ZBÓJNA z dnia 15 października 2018 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Zbójna
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXV/30/18 RADY GMINY ZBÓJNA z dnia 15 października 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Zbójna na 2018 r.
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXV/29/18 RADY GMINY ZBÓJNA z dnia 15 października 2018 r. w sprawie: zmiany WPF Gminy Zbójna na lata 2018 - 2024
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 80/18 z dnia 9 października 2018 r. w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 104/17 w sprawie wykonania uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbójna na 2018 r.
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 79/18 z dnia 9 października 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Zbójna na 2018 rok
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 78/18 z dnia 28 września 2018 r. w sprawie: przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Zbójna
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 77/18 z dnia 28 września 2018 r. w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 104/17 w sprawie wykonania uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbójna na 2018 r.

2018-10-16
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 27 września 2018
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

2018-10-15
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie cenowo-ofertowe dotyczące dostawy następujących elementów:
Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie cenowo-ofertowe dotyczące dostawy dwóch automatycznych defibrylatorów
Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie cenowo-ofertowe dotyczące dostawy dwóch toreb ratowniczych PSP R1 z wyposażeniem
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

2018-10-09
Serwis:
Brak
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 76/18 z dnia 28 września 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Zbójna na 2018 rok

2018-10-05
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU XXV SESJI RADY GMINY ZBÓJNA
Dodanie nowej wiadomości: Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 4 października 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Dodanie nowej wiadomości: Projekty uchwał - sesja XXV z dnia w sprawie:

2018-10-03
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie z badań wody z dnia 26 września 2018 r.
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 75/18 z dnia 24 września 2018 r. w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 104/17 w sprawie wykonania uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbójna na 2018 r.
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 74/18 z dnia 24 września 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Zbójna na 2018 rok
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 73/18 z dnia 14 września 2018 r. w sprawie: szczegółowych zasad i trybu opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2018 oraz do projektu WPF na lata 2018 r. i lata następne
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 72/18 z dnia 14 września 2018 r. w sprawie:

2018-10-02
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: Ogólna klauzula informacyjna
Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Zbójnej z dnia 2 października 2018 roku
Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Zbójnej z dnia 2 października 2018 roku
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

« · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · 70 · 71 · 72 · 73 · 74 · 75 · 76 · 77 · 78 · 79 · 80 · 81 · 82 · 83 · 84 · 85 · 86 · 87 · 88 · 89 · 90 · 91 · 92 · 93 · 94 · 95 · 96 · 97 · 98 · 99 · 100 · 101 · 102 · 103 · 104 · 105 · 106 · 107 · 108 · 109 · 110 · 111 · 112 · 113 · 114 · 115 · 116 · 117 · 118 · 119 · 120 · 121 · 122 · 123 · 124 · »