BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

Nowości w serwisie

Przejdź do pozostałych zmian

wtorek, 07 kwiecień 2020

Wiadomości

Roczna zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2019 r. przez Radę Gminy Zbójna

Dodanie nowej wiadomości: Roczna zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2019 r. przez Radę Gminy Zbójna - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 06 kwiecień 2020

Wiadomości

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku nr WPN.6320.1.2020.KK

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku nr WPN.6320.1.2020.KK - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Wójta Gminy Zbójna Nr PP.6733.1.2020

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Wójta Gminy Zbójna Nr PP.6733.1.2020 - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Wójta Gminy Zbójna Nr PP.6733.2.2020

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Wójta Gminy Zbójna Nr PP.6733.2.2020 - [Wszystkie zmiany]

Petycja Stop zagrożeniu zdrowia i życia

Dodanie nowej wiadomości: Petycja Stop zagrożeniu zdrowia i życia - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 01 kwiecień 2020

Wiadomości

Deklaracja dostępności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnej

Dodanie nowej wiadomości: Deklaracja dostępności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnej - [Wszystkie zmiany]

Deklarcja dostępności Urzędu Gminy Zbójna

Dodanie nowej wiadomości: Deklarcja dostępności Urzędu Gminy Zbójna - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 31 marzec 2020

Wiadomości

Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie dokonywania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Dodanie nowej wiadomości: Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie dokonywania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych - [Wszystkie zmiany]

Informacja dot. zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Dodanie nowej wiadomości: Informacja dot. zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych - [Wszystkie zmiany]

Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 24 marzec 2020

Wiadomości

Obwieszczenie Wójta Gminy Zbójna

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Wójta Gminy Zbójna - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 23 marzec 2020

Wiadomości

Zmiana organizacji odbioru odpadów komunalnych spowodowana epidemia koronawirusa

Dodanie nowej wiadomości: Zmiana organizacji odbioru odpadów komunalnych spowodwana epidemią koronawirusa - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 19 marzec 2020

Wiadomości

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Zbójna na dzień 31.12.2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Zbójna na dzień 31.12.2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 05 marzec 2020

Wiadomości

Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 03 marzec 2020

Wiadomości

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU XIII POSIEDZENIA KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI RADY GMINY ZBÓJNA

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU XIII POSIEDZENIA KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI RADY GMINY ZBÓJNA - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 28 luty 2020

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 25 luty 2020

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 21 luty 2020

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 20 luty 2020

Wiadomości

Sprawozdanie z badań wody z dnia 12 lutego 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie z badań wody z dnia 12 lutego 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 17 luty 2020

Wiadomości

X Sesja Rady Gminy Zbójna odbędzie się 17 lutego 2020 o godzinie 10:00

Dodanie nowej wiadomości: X Sesja Rady Gminy Zbójna odbędzie się 17 lutego 2020 o godzinie 10:00 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 12 luty 2020

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 06 luty 2020

Wiadomości

Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie usunięcia z terenu nie przeznaczonego do składowania

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie usunięcia z terenu nie przeznaczonego do składowania - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 05 luty 2020

Wiadomości

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU X SESJI RADY GMINY ZBÓJNA

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU X SESJI RADY GMINY ZBÓJNA - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU XII WSPÓLNEGO POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ, KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI ORAZ KOMISJI BUDŻETOWEJ RADY GMINY ZBÓJNA

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU XII WSPÓLNEGO POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ, KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI ORAZ KOMISJI BUDŻETOWEJ RADY GMINY ZBÓJNA - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 04 luty 2020

Wiadomości

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Dodanie nowej wiadomości: PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI - [Wszystkie zmiany]

Sprawozdanie z Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie z Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 30 styczeń 2020

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 23 styczeń 2020

Wiadomości

UCHWAŁA NR II-00312-61/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 20 stycznia 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR II-00312-61/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 20 stycznia 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 17 styczeń 2020

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 15 styczeń 2020

Wiadomości

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2020 ROK

Dodanie nowej wiadomości: PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2020 ROK - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 14 styczeń 2020

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 13 styczeń 2020

Wiadomości

Obwieszczenie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie w prawie postępowania w sprawie wydania decyzji.

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie w prawie postępowania w sprawie wydania decyzji. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 09 styczeń 2020

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 07 styczeń 2020

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 31 grudzień 2019

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian