BIP Gminy Zbójna

Nowe w serwisie
2018-08-17
Serwis:
Brak
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 59/18 WÓJTA GMINY ZBÓJNA z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie: przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Zbójna

2018-08-13
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU XXIV SESJI RADY GMINY ZBÓJNA
Dodanie nowej wiadomości: Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Dodanie nowej wiadomości: Projekty uchwał - XXIV sesja z dnia w sprawie:

2018-08-07
Serwis:
Brak
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 58/18 WÓJTA GMINY ZBÓJNA z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 57/18 WÓJTA GMINY ZBÓJNA z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie: powołania Inspektora Ochrony Danych w Gminie Zbójna
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 56/18 WÓJTA GMINY ZBÓJNA z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 104/17 w sprawie wykonania uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbójna na 2018 r.
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 55/18 WÓJTA GMINY ZBÓJNA z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Zbójna na 2018 rok

2018-08-02
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Zbójna na dzień 30.06.2018 r.
Dodanie nowej wiadomości: Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Zbójna na dzień 31.03.2018 r.
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

2018-08-01
Serwis:
Brak
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 54/18 WÓJTA GMINY ZBÓJNA z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie: zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbójna w drodze zamiany w celu realizacji zadań własnych gminy
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 53/18 WÓJTA GMINY ZBÓJNA z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie: nabycia nieruchomości do zasobu Gminy Zbójna w celu realizacji zadań własnych gminy.

2018-07-31
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: KOMUNIKAT W SPRAWIE JAKOŚCI WODY
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

2018-07-27
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie przetargów ustnych nieograniczonych na zbycie nieruchomości będących własnością Gminy Zbójna
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 52/18 WÓJTA GMINY ZBÓJNA z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie: ogłoszenia przetargów ustnych nieograniczonych na zbycie nieruchomości będących własnością Gminy Zbójna
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 51/18 WÓJTA GMINY ZBÓJNA z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 104/17 w sprawie wykonania uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbójna na 2018 r.
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 50/18 WÓJTA GMINY ZBÓJNA z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Zbójna na 2018 rok
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 49/18 WÓJTA GMINY ZBÓJNA z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 104/17 w sprawie wykonania uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbójna na 2018 r.
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 48/18 WÓJTA GMINY ZBÓJNA z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Zbójna na 2018 rok

« · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · 70 · 71 · 72 · 73 · 74 · 75 · 76 · 77 · 78 · 79 · 80 · 81 · 82 · 83 · 84 · 85 · 86 · 87 · 88 · 89 · 90 · 91 · 92 · 93 · 94 · 95 · 96 · 97 · 98 · 99 · 100 · 101 · 102 · 103 · 104 · 105 · 106 · 107 · 108 · 109 · 110 · 111 · 112 · 113 · 114 · 115 · 116 · 117 · 118 · 119 · 120 · 121 · »