BIP Gminy Zbójna

Nowe w serwisie
2019-06-14
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: Petycja: "MNIEJSZA EMISJA WTÓRNA- CZYSTE POWIETRZE - ZMIENIAMY GMINY NA LEPSZE"
Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

2019-06-13
Serwis:
Brak
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR V/40/19 RADY GMINY ZBÓJNA z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Zbójna na lata 2019 -2023
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR V/39/19 RADY GMINY ZBÓJNA z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii „Zbójna – 2019”
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR V/38/19 RADY GMINY ZBÓJNA z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Zbójna
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR V/37/19 RADY GMINY ZBÓJNA z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR V/36/19 RADY GMINY ZBÓJNA z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Zbójna wotum zaufania za rok 2018

2019-06-11
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie od Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

2019-06-06
Serwis:
Brak
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 47/19 WÓJTA GMINY ZBÓJNA z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 107/18 w sprawie wykonania uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbójna na 2019 r.
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 46/19 WÓJTA GMINY ZBÓJNA z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Zbójna na 2019 rok

2019-06-05
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: V Sesja Rady Gminy Zbójna odbędzie się 6 czerwca 2019 o godzinie 10:00
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

2019-06-04
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: Redukcja kosztów związanych z korzystaniem z usług telkomunikacyjnych
Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU V SESJI RADY GMINY ZBÓJNA
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

2019-05-30
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: RAPORT O STANIE GMINY ZBÓJNA
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Dodanie nowej wiadomości: Projekty uchwał - Sesja V z dnia w sprawie:
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 45/19 WÓJTA GMINY ZBÓJNA z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie: powołania i składu zespołu interdyscyplinarnego
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 44/19 WÓJTA GMINY ZBÓJNA z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie: przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Zbójna
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 43/19 WÓJTA GMINY ZBÓJNA z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 107/18 w sprawie wykonania uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbójna na 2019 r.
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 42/19 WÓJTA GMINY ZBÓJNA z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Zbójna na 2019 rok

« · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · 70 · 71 · 72 · 73 · 74 · 75 · 76 · 77 · 78 · 79 · 80 · 81 · 82 · 83 · 84 · 85 · 86 · 87 · 88 · 89 · 90 · 91 · 92 · 93 · 94 · 95 · 96 · 97 · 98 · 99 · 100 · 101 · 102 · 103 · 104 · 105 · 106 · 107 · 108 · 109 · 110 · 111 · 112 · 113 · 114 · 115 · 116 · 117 · 118 · 119 · 120 · 121 · 122 · 123 · 124 · 125 · 126 · 127 · 128 · 129 · 130 · 131 · 132 · 133 · 134 · 135 · 136 · »