BIP Gminy Zbójna

Nowe w serwisie
2017-11-17
Serwis:
Brak
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 86/17 WÓJTA GMINY ZBÓJNA z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie: projektu budżetu gminy Zbójna na 2018 rok
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 85/17 WÓJTA GMINY ZBÓJNA z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie: projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbójna na lata 2018 - 2025

2017-11-16
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 84/17 WÓJTA GMINY ZBÓJNA z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie: przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Zbójna
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 83/17 WÓJTA GMINY ZBÓJNA z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 95/16 w sprawie wykonania uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbójna na 2017 r.
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 82/17 WÓJTA GMINY ZBÓJNA z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Zbójna na 2017 rok

2017-11-13
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU XIX SESJI RADY GMINY ZBÓJNA
Dodanie nowej wiadomości: WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Dodanie nowej wiadomości: Projekty uchwał - XIX sesja z dnia w sprawie:

2017-11-10
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY- CZĘŚĆ I. ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY.
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

2017-11-09
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA-UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT!!!
Dodanie nowej wiadomości: Harmonogram odbioru odpadów na rok 2018
Dodanie nowej wiadomości: PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

2017-11-07
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

2017-10-31
Serwis:
Brak
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 81/17 WÓJTA GMINY ZBÓJNA z dnia 30 października 2017 r. w sprawie: ustalenia, minimalnych stawek czynszu za najem i dzierżawę lokali użytkowych w budynkach będących własnością Gminy Zbójna
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 80/17 WÓJTA GMINY ZBÓJNA z dnia 26 października 2017 r. w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 95/16 w sprawie wykonania uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbójna na 2017 r.
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 79/17 WÓJTA GMINY ZBÓJNA z dnia 26 października 2017 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Zbójna na 2017 rok

« · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · 70 · 71 · 72 · 73 · 74 · 75 · 76 · 77 · 78 · 79 · 80 · 81 · 82 · 83 · 84 · 85 · 86 · 87 · 88 · 89 · 90 · 91 · 92 · 93 · 94 · 95 · 96 · 97 · 98 · 99 · 100 · 101 · 102 · 103 · 104 · 105 · 106 · 107 · 108 · 109 · 110 · 111 · »