BIP Gminy Zbójna

Nowe w serwisie
2019-04-11
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystapieniu o opinię
Dodanie nowej wiadomości: Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

2019-04-05
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019 - 2021
Dodanie nowej wiadomości: Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii „Zbójna – 2019”
Dodanie nowej wiadomości: Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zbójna
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR IV/35/19 RADY GMINY ZBÓJNA z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2020 r.
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR IV/34/19 RADY GMINY ZBÓJNA z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Zbójna oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 r.
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR IV/33/19 RADY GMINY ZBÓJNA z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie: zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR IV/32/19 RADY GMINY ZBÓJNA z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 - 2021
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR IV/31/19 RADY GMINY ZBÓJNA z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii „Zbójna – 2019”
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR IV/30/19 RADY GMINY ZBÓJNA z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zbójna
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR IV/29/19 RADY GMINY ZBÓJNA z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Zbójna na 2019 r.
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR IV/28/19 RADY GMINY ZBÓJNA z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Gminy Zbójna
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR IV/27/19 RADY GMINY ZBÓJNA z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Zbójna na 2019 rok
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR IV/26/19 RADY GMINY ZBÓJNA z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbójna na lata 2019 - 2026
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 29/19 WÓJTA GMINY ZBÓJNA z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 107/18 w sprawie wykonania uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbójna na 2019 r.

2019-04-04
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Elżbiety Parzych złożone na rozpoczecie kadencji 2018-2023
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 28/19 WÓJTA GMINY ZBÓJNA z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie: określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Zbójna
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 27/19 WÓJTA GMINY ZBÓJNA z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 107/18 w sprawie wykonania uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbójna na 2019 r.
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 26/19 WÓJTA GMINY ZBÓJNA z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Zbójna na 2019 rok
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 25/19 WÓJTA GMINY ZBÓJNA z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok

2019-04-03
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU II POSIEDZENIA KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI J RADY GMINY ZBÓJNA
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

2019-04-02
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANU DANYCH OSOBOWYCH SESJI RADY GMINY ZBÓJNA
Dodanie nowej wiadomości: Dyżury Urzędnika Wyborczego Gminy Zbójna
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

2019-03-29
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: IV Sesja Rady Gminy Zbójna odbędzie się 29 marca 2019 o godzinie 10:00
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

2019-03-28
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: Andrzej Lemański - Przewodniczący Rady Gminy Zbójna
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

« · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · 70 · 71 · 72 · 73 · 74 · 75 · 76 · 77 · 78 · 79 · 80 · 81 · 82 · 83 · 84 · 85 · 86 · 87 · 88 · 89 · 90 · 91 · 92 · 93 · 94 · 95 · 96 · 97 · 98 · 99 · 100 · 101 · 102 · 103 · 104 · 105 · 106 · 107 · 108 · 109 · 110 · 111 · 112 · 113 · 114 · 115 · 116 · 117 · 118 · 119 · 120 · 121 · 122 · 123 · 124 · 125 · 126 · 127 · 128 · 129 · 130 · 131 · 132 · 133 · »