BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE nr.PP.6733.3.2024 z dnia 9 maja 2024 roku

czwartek, 9 maj 2024 11:10
Foto: OBWIESZCZENIE nr.PP.6733.3.2024 z dnia 9 maja 2024 roku
ws. budowy sieci wodociągu rozdzielczego w miejscowości Zbójna na terenie obejmującym części działek o nr 1366, 1370, 106/7 i 1069 położonym w obrębie ewidencyjnym miejscowości Zbójna, gm.Zbójna.

OBWIESZCZENIE nr.PP.6733.2.2024 z dnia 10 kwietnia 2024 roku

środa, 10 kwi 2024 12:43
Foto: OBWIESZCZENIE nr.PP.6733.2.2024 z dnia 10 kwietnia 2024 roku
ws. budowy sieci wodociągu rozdzielczego w miejscowości Dobry Las na terenie obejmującym działkę o numerze ewidencyjnym 926 i części działek o numerach ewidencyjnych 900/3 i 868/3, położonym w obrębie ewidencyjnym miejscowości Dobry Las gm.Zbójna.

OBWIESZCZENIE nr.PP.6733.1.2024 z dnia 10 kwietnia 2024 roku

środa, 10 kwi 2024 12:07
Foto: OBWIESZCZENIE nr.PP.6733.1.2024 z dnia 10 kwietnia 2024 roku
ws. budowy sieci wodociągu rozdzielczego w miejscowości Zbójna na terenie obejmującym części działek o numerach ewidencyjnych 1374/4, 706/6,705/3,704/5,1338,739/1,715/17,715/19,703/3 i 715/20 położonym w obrębie ewidencyjnym miejscowości Zbójna gm.Zbójna

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania nr.BS.ZUZ.4210.29.2024 z dnia 3 kwietnia 2024 roku

wtorek, 9 kwi 2024 10:16
Foto: ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania nr.BS.ZUZ.4210.29.2024 z dnia 3 kwietnia 2024 roku

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu o uzgodnienie nr.PP.6733.3.2024 z dnia 28 marca 2024 roku

czwartek, 28 mar 2024 13:05
Foto: ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu o uzgodnienie nr.PP.6733.3.2024 z dnia 28 marca 2024 roku
W sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - infrastruktura techniczna, której przedmiotem są obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej obejmujące budowę sieci wodociągu rozdzielczego w miejscowości Zbójna, na terenie obejmującym części działek o nr 1366, 1370, 1067/7 i 1069 położonym w obrębie ewidencyjnym miejscowości Zbójna, gm.Zbójna.

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu o uzgodnienie nr.PP.6733.2.2024 z dnia 8 marca 2024 roku

piątek, 8 mar 2024 13:00
Foto: ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu o uzgodnienie nr.PP.6733.2.2024 z dnia 8 marca 2024 roku
W sprawie budowy sieci wodociągu rozdzielczego w miejscowości Dobry Las na terenie obejmującym działkę o nr 926 i części działek o nr 900/3 i 868/3

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu o uzgodnienie nr PP.6733.1.2024 z dnia 1 marca 2024 roku

piątek, 1 mar 2024 13:49
Foto: ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu o uzgodnienie nr PP.6733.1.2024 z dnia 1 marca 2024 roku
ws. budowy sieci wodociągu rozdzielczego w miejscowości Zbójna, na terenie obejmującym części działek nr 1374/4, 706/6, 705/3, 704/5, 1338, 739/1, 715/17, 715/19, 703/3 i 715/20 położonym w obrębie ewidencyjnym miejscowości Zbójna, gm. Zbójna.

DECYZJA W SPRAWIE ZATWIERDZENIA TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ

środa, 28 lut 2024 19:14

Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego

środa, 28 cze 2023 13:27
Foto: Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego
dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Piasutno Żelazne

Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego

środa, 28 cze 2023 13:14
Foto: Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego
dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Piasutno Żelazne

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu o uzgodnienie

piątek, 2 cze 2023 14:11
Foto: ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu o uzgodnienie

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu o uzgodnienie

wtorek, 30 maj 2023 13:31
Foto: ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu o uzgodnienie
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - infrastruktura techniczna, której przedmiotem są obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, obejmujące: budowę sieci wodociągowej rozdzielczej.

OBWIESZCZENIE nr.PP.6733.1.2023 z dnia 26 kwietnia 2023 roku

środa, 26 kwi 2023 12:46
Foto: OBWIESZCZENIE nr.PP.6733.1.2023 z dnia 26 kwietnia 2023 roku
ws. budowy infrastruktury technicznej, której przedmiotem są obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej obejmujące budowę sieci wodociągowej rozdzielczej.

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu o uzgodnienie

wtorek, 28 mar 2023 10:19
Foto: ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu o uzgodnienie
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - infrastruktura techniczna, której przedmiotem są obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, obejmujące: budowę sieci wodociągowej rozdzielczej.

DECYZJA W SPRAWIE ZATWIERDZENIA TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ

poniedziałek, 29 mar 2021 13:03

UCHWAŁA NR XV/104/20 RADY GMINY ZBÓJNA Z DNIA 29 GRUDNIA 2020 R.

środa, 30 gru 2020 10:33
sprawie przyjęcia regulaminu dostarczenia wody na terenie Gminy Zbójna

DECYZJA W SPRAWIE ZATWIERDZENIA TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ

piątek, 18 maj 2018 13:13

UCHWAŁA NR XV/10/17 RADY GMINY ZBÓJNA z dnia 14 lutego 2017 r.

piątek, 17 lut 2017 14:52
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

UCHWAŁA NR X/13/16 RADY GMINY ZBÓJNA z dnia 31 marca 2016 r.

czwartek, 31 mar 2016 14:23
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

UCHWAŁA NR XXXIII/30/14 Rady Gminy Zbójna z dnia 12 listopada 2014 r.

środa, 12 lis 2014 11:30
w sprawie uchwalenia cen i stawek opłat zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Gminie Zbójna