BIP Gminy Zbójna

Zapytanie cenowo- ofertowe dotyczące dostawy 1 500 ton żwiru na remont dróg na obszarze gminy Zbójna według wskazań Zamawiającego

środa, 27 wrz 2017 12:56
Gmina Zbójna zaprasza do składania ofert na dostawę 1 500 ton żwiru na remont dróg na obszarze gminy Zbójna. Termin realizacji usługi - do dnia 30.11.2017r. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 6 października 2017r. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się najniższą ceną. Dopuszcza się możliwość negocjacji ceny. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji z wykonawcami, którzy złożyli oferty, jak też do niedokonywania wyboru oferty bez podania przyczyny. Formularz ofertowy w załączeniu.
Czytaj całość

Zapytanie cenowo-ofertowe dotyczące rozgraniczenia działki nr 278, 265 z działką nr 540 w miejscowości Kuzie, gmina Zbójna.

środa, 7 cze 2017 09:45
Gmina Zbójna zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi rozgraniczenia działki nr 278, 265 z działką nr 540 w miejscowości Kuzie, obręb Kuzie, Gmina Zbójna. Termin realizacji usługi - do dnia 21.07.2017r. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 14 czerwca 2017r. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się najniższą ceną. Dopuszcza się możliwość negocjacji ceny. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji z wykonawcami, którzy złożyli oferty, jak też do niedokonywania wyboru oferty bez podania przyczyny. Formularz ofertowy w załączeniu.
Czytaj całość

Zapytanie cenowo-ofertowe dotyczące rozgraniczenia działki nr 278, 265 z działką nr 540 w miejscowości Kuzie, gmina Zbójna.

czwartek, 4 maj 2017 15:16
Gmina Zbójna zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi rozgraniczenia działki nr 278, 265 z działką nr 540 w miejscowości Kuzie, obręb Kuzie, Gmina Zbójna. Termin realizacji usługi - do dnia 14.06.2017r. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 15 maja 2017r. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się najniższą ceną. Dopuszcza się możliwość negocjacji ceny. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji z wykonawcami, którzy złożyli oferty, jak też do niedokonywania wyboru oferty bez podania przyczyny. Formularz ofertowy w załączeniu.
Czytaj całość