BIP Gminy Zbójna

Protokół z wyboru wykonawcy zamówienia - azbest

znak sprawy: UE.2600.3.2.2018

 

Protokół z wyboru wykonawcy zamówienia

o wartości netto od 40 650 zł do kwoty określonej na podstawie art. 4 pkt.  8

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, z późn. zm.)

 

 

1. Nazwa przedmiotu zamówienia:

 

 

Zbiórka, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest

z terenu gminy Zbójna.

 

 

2. Porównanie ofert:

 

 

 

       Oferty –odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

 

Nr Oferty

Nazwa i adres firmy


 Wartość brutto w zł za 1 tonę odebranych odpadów azbestowych


inne kryteria

1. Logistyka odpadów Sp. Z o.o., ul. Adama Mickiewicza 29, 40-085 Katowice

336,96

-

2. ZAKŁAD GOSPODAROWANIA ODPADAMI SP. Z O.O., 18-400 Łomża, ul. Akademicka 22

324,00

-

3. PRO-EKO SERWIS Sp. Z o.o.Bierzewice 62, 09-500 Gostynin

390,00

-

4. RENOVO   S.C., Krzysztof Łoziński, Piotr Malinowski, 91-498 Łodź, ul. Herlinga-Grudzińskiego 48m.8

427,68

-

5. P.H.U. US-KOM Robert Kołodziejski, 09-500 Gostynin, ul. Żabia 5

310,00

-

 

 

3. Wskazanie wykonawcy i uzasadnienie wyboru:

 

P.H.U. US-KOM Robert Kołodziejski, 09-500 Gostynin, ul. Żabia 5

 

Najniższa cena.

 

          

Zatwierdzam:

Zbójna , dnia 27.09.2018 r.                                                                                              

                                                                                                                          

                                                                                                                  Wójt Gminy Zbójna

                                                                                                                  Zenon Białobrzeski

Data powstania: piątek, 28 wrz 2018 11:42
Data opublikowania: piątek, 28 wrz 2018 11:43
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 267 razy