BIP Gminy Zbójna

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku

poniedziałek, 10 kwi 2017 15:31
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku zawiadamia że przystąpił do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie między systemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki ?Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi.
Czytaj całość

Obwieszczenie Marszałka Województwa Podlaskiego

wtorek, 30 sie 2016 14:02
Foto: {$zajawka.tytul}
Marszałek Województwa Podlaskiego zawiadamia o wydaniu decyzji z dnia AS . sierpnia 2016 r.. znak DIT-III.7440.10.2016, zatwierdzającej opracowanie pt. PROJEKT ROBÓT GEOLOGICZNYCH NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKIEJ OKREŚLAJĄCEJ WARUNKI GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKIE DLA ZADANIA PN „BUDOWA MIĘDZYSYSTEMOWEGO GAZOCIĄGU STANOWIĄCEGO POŁĄCZENIE SYSTEMÓW PRZESYŁOWYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I REPUBLIKI LITEWSKIEJ WRAZ ZINFR4STRUKTURĄ NIEZBĘDNĄ DO JEGO OBSŁUGI - GAZOCIĄG REMBELSZCZYZNA -GRANICA RP" NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO I WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO.
Czytaj całość

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia opracowania pt.:

poniedziałek, 30 maj 2016 10:23
PROJEKT ROBÓT GEOLOGICZNYCH NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKIEJ OKREŚLAJĄCEJ WARUNKI GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKIE DLA ZADANIA PN. „BUDOWA MIĘDZYSYSTEMOWEGO GAZOCIĄGU STANOWIĄCEGO POŁĄCZENIE SYSTEMÓW PRZESYŁOWYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I REPUBLIKI LITEWSKIEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ NIEZBĘDNĄ DO JEGO OBSŁUGI - GAZOCIĄG REMBELSZCZYZNA - GRANICA RP" NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO I WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO.
Czytaj całość

OBWIESZCZENIE STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO ROŚB.6740.2.8.2014

środa, 30 lip 2014 10:38
Zgodnie z art. 11 f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 687 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 t.j.) Starosta Łomżyński zawiadamia, że wydano na wniosek Wójta Gminy Zbójna, decyzję nr 9/2014 z dnia 29 lipca 2014 r. znak: ROŚB.6740.2.8.2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi gminnej Piasutno Żelazne – Gietki, gm. Zbójna (km rob. 0+000,00 do km 2 + 319,72), droga gminna klasy D oraz zatwierdzeniem podziału nieruchomości, w zakresie robót budowlanych obejmujących: przebudowę i rozbudowę istniejącej nawierzchni gruntowo – żwirowej na nawierzchnię bitumiczną, przebudowę istniejących zjazdów na posesje i pola oraz przebudowę istniejących i budowę nowych przepustów pod koroną drogi
Czytaj całość

Z A W I A D O M N I E N I E

piątek, 27 wrz 2013 13:02
Na podstawie art. 21 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach zawiadamiam o wyłożeniu w dniu 27 września 2013 roku na okres 60 dni do publicznego wglądu pro-jektów planów urządzenia lasu sporządzonych dla wsi Jurki, Pianki, Dębniki i Dobry Las
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 127/12

piątek, 1 cze 2012 13:47
Zarządzenie Nr 127/12 Wójta Gminy Zbójna z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż pokosu trawy.
Czytaj całość

Zawiadomienie

wtorek, 6 wrz 2011 08:40
o zezwoleniu na realizacjęi nwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 645
Czytaj całość