BIP Gminy Zbójna

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w Gminie Zbójna

piątek, 9 maj 2014 11:44
Jednym z zadań gminy realizowanych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest opracowywanie i realizacja programu ochrony ofiar przemocy w rodzinie, utworzenie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, prowadzenie punktu informacji i wsparcia.
Czytaj całość