BIP Gminy Zbójna

Dostawa urn wyborczych dla Gminy Zbójna

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: dostawę 5 sztuk urn wyborczych dla Gminy Zbójna.

Opis przedmiotu zamówienia:

     Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: dostawę 5 sztuk urn wyborczych dla Gminy

   Zbójna, w tym 2 urn do obwodu dla niepełnosprawnych do 750 wyborców: 1 urny do

     obwodu dla niepełnosprawnych powyżej 750 wyborców: 2 urn dla obwodu do 750

     wyborców. Dostarczone urny muszą odpowiadać wymaganiom, spełniać warunki i być zgodne ze wzorami ustalonymi uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie wzorów urn wyborczych (MP. z 2016 r. poz. 312) oraz uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2016 roku zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru urn wyborczych.

     Zamawiający jednocześnie wymaga:

     a) zastosowanie uchwytów urn o trzech punktach podparcia lub uchwytów, które całą powierzchnia przylegają do boków urn,

     b) zagięcie górnych krawędzi boków urn do ich wnętrza, co usztywni konstrukcję urn.

     Zamawiający dopuszcza:

   a) wykonanie zagiętych do środka do wnętrza urny krawędzi otworów wrzutowego (kołnierza), co usztywni konstrukcję wieka urny oraz ułatwi wyborcom wrzucanie kart do głosowania (po zwężeniu otwór wrzutowy nie może być węższy niż 1,5 cm),

     b) zastosowanie do zamknięcia i blokowania wieka urny: mechanizmów odciąganych (bez możliwości ich całkowitego wyjęcia) zamiast zakręcanych, pod warunkiem umieszczenia w ścianach bocznych i wieku urny otworów umożliwiających założenie plomby plastikowej lub metalowej, śrub wkręcanych ( bez możliwości całkowitego wykręcenia) w nitonakrętki zamocowane w ścianach bocznych urny.

     Wykonawcy muszą wziąć pod uwagę, że liczba nitów służących do łączenia elementów urny wskazana we wzorach Państwowej Komisji Wyborczej jest przykładowa, urna może być połączona większą ilością nitów; urna ma być wykonana w taki sposób , aby była trwała.

     Na każdej z dostarczonych urn musi być umieszczone godło Rzeczypospolitej Polskiej. Zamawiający wymaga od wykonawców udzielenia gwarancji na dostarczone urny wyborcze na minimum 36 miesięcy.

V. Ofertę należy: złożyć w terminie do dnia: 6 maja 2016 r.

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się najniższą ceną. Dopuszcza się możliwość negocjacji ceny. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji z wykonawcami, którzy złożyli oferty, jak też do niedokonywania wyboru oferty bez podania przyczyn

Termin wykonania zamówienia:

do 31.05.2016

Pliki do pobrania:

Data powstania: piątek, 22 kwi 2016 08:54
Data opublikowania: piątek, 22 kwi 2016 09:25
Opublikował(a): Zdzisław Parzych
Zaakceptował(a): Zdzisław Parzych
Artykuł był czytany: 547 razy