BIP Gminy Zbójna

Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Zbójnej


Uchwała Nr 1/I/10
Gminnej Komisji Wyborczej w Zbójnej
z siedzibą w Urzędzie Gminy Zbójna
z dnia 13 października 2010 roku

w sprawie: wyboru przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego Gminnej
Komisji Wyborczej w Zbójnej.


Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz.1547 z późn. zm. ) Gminna Komisja Wyborcza w Zbójnej uchwala co następuje:
§ 1

Dokonuje się wyboru Pani Anny Górak na Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej w Zbójnej oraz Pani Iwony Brulińskiej na Zastępcę Przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej w Zbójnej.

§ 2

Po wyborze przewodniczącej i zastępcy przewodniczącej skład osobowy Gminnej Komisji Wyborczej w Zbójnej z podziałem na funkcję przedstawia się następująco:

1. Górak Anna - Przewodnicząca Komisji
2. Iwona Brulińska - Z-ca Przewodniczącej Komisji
3. Hanna Parzych - Członek Komisji
4. Bożena Olszewska - Członek Komisji
5. Joanna Boryszewska - Członek Komisji
6. Dorota Milena Olszewska - Członek Komisji
7. Wojciech Zwierciadłows - Członek Komisji

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie obwieszczeń.

Przewodnicząca
Gminnej Komisji Wyborczej

Anna Górak
Data powstania: środa, 13 paź 2010 14:56
Data opublikowania: środa, 13 paź 2010 14:57
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1169 razy