BIP Gminy Zbójna

O B W I E SZ CZ E N I E

WÓJTA GMINY ZBÓJNA z dnia 23 września 2010 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w wyborach do rady gminy , rady powiatu i sejmiku województwa
O B W I E SZ CZ E N I E

WÓJTA GMINY ZBÓJNA
z dnia 23 września 2010 r.

o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w wyborach do rady gminy , rady powiatu i sejmiku województwa zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

Na podstawie art. 94 w związku z art. 92 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dziennik Ustaw z 2003 r. Nr 159, poz.1547 z późniejszymi zmianami ) oraz uchwały Nr XXV/134/2002 Rady Gminy Zbójna z dnia 28 czerwca 2002 roku podaje się do publicznej wiadomości informację o podziale Gminy Zbójna na okręgi wyborcze, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym :

Numer okręgu wyborczego Granice okręgu
wyborczego Liczba radnych wybieranych
w okręgu
1 Zbójna 3
2 Dobrylas , Jurki,
Piasutno Żelazne 2
3 Kuzie 2
4 Poredy, Siwiki 1
5 Wyk 1
6 Gawrychy 1
7 Popiołki 1
8 Bienduszka, Gontarze,
Stanisławowo 1
9 Pianki, Tabory,
Ruda Osowiecka, Osowiec 1
10 Laski 1
11 Dębniki 1

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej mieści się w Urzędzie Gminy w Zbójnej przy ul. Łomżyńskiej 64 tel. 86 214 00 29.

WÓJT

Zenon Białobrzeski

Pliki do pobrania:

Data powstania: piątek, 1 paź 2010 10:39
Data opublikowania: piątek, 1 paź 2010 10:51
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 871 razy