BIP Gminy Zbójna

O B W I E S Z C Z E N I E

o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w których zostanie przeprowadzone głosowanie w wyborach do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY ZBÓJNA
z dnia 28 września 2010 r.

o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w których zostanie przeprowadzone głosowanie
w wyborach do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dziennik Ustaw z 2003 r. Nr 159, poz.1547 z późniejszymi zmianami ) informuję, że głosowanie zostanie przeprowadzone w stałych obwodach głosowania utworzonych Uchwałą nr XXVI/134/2002 Rady Gminy Zbójna z dnia 28 czerwca 2002 roku .

Numer
obwodu Granice obwodu
głosowania Siedziba obwodowej
komisji wyborczej
1 Zbójna Gminny Ośrodek Kultury
18-416 Zbójna ul. Łomżyńska 44
tel. 086 214 00 38

2 Gawrychy,
Laski, Dębniki
Urząd Gminy
18-416 Zbójna ul. Łomżyńska 64
tel. 86 214 00 29
3 Dobrylas
Piasutno Żelazne
Jurki, Poredy, Siwiki Szkoła Podstawowa
Dobrylas 65 ; 18-416 Zbójna
tel. 86 214 02 05
4 Kuzie ,
Wyk,
Popiołki Świetlica Wiejska
Kuzie 92 ; 18-416 Zbójna,
tel. 86 215 03 50
/lokal przystosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych/
5 Bienduszka, Gontarze,
Stanisławowo, Pianki,
Tabory, Osowiec,
Ruda Osowiecka budynek Ochotniczej Straży Pożarnej
Osowiec 16 ; 18-416 Zbójna


Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej mieści się w Urzędzie Gminy w Zbójnej przy ul. Łomżyńskiej 64 tel. 86 214 00 29.

Wyborcy niepełnosprawni Gminy Zbójna mogą złożyć wniosek o dopisanie ich do spisu osób uprawnionych do udziału w wyborach w obwodzie głosowania Nr 4 z siedzibą w Świetlicy Wiejskiej - Kuzie 92.

WÓJT

Zenon Białobrzeski

Pliki do pobrania:

Data powstania: piątek, 1 paź 2010 10:52
Data opublikowania: piątek, 1 paź 2010 10:54
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 869 razy