BIP Gminy Zbójna

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Zbójnej

Informacja
Gminnej Komisji Wyborczej w Zbójnej
powołanej do przeprowadzenia wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.Siedzibą Gminnej Komisji Wyborczej w Zbójnej
jest Urząd Gminy Zbójna – pokój Nr 9, gdzie GKW będzie pełnić dyżury i przyjmować zgłoszenia kandydatów:

1/ na Radnych do Rady Gminy Zbójna w dniach pracy Urzędu Gminy Zbójna, od 13 -15, 18-21 października 2010 r. w godzinach od 1000 do 1500.
W dniu 22 października 2010 r. dyżur będzie pełniony
w godzinach od 1000 do 24 00.

2/ na Wójta Gminy Zbójna, po zarejestrowaniu list kandydatów na radnych w dniach pracy Urzędu Gminy Zbójna, i w dniach 25 - 26 października 2010 r. w godzinach
od 1000 - 1500 .
W dniu 27 października 2010 r. dyżur będzie pełniony
w godzinach od 1000 do 24 00.


Powyższa informacja zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zbójna
i u Sołtysów wszystkich sołectw w gminie Zbójna oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Zbójna w Biuletynie Informacji Publicznej w kategorii - Wybory samorządowe.

Przewodnicząca
Gminnej Komisji Wyborczej
Anna Górak
Data powstania: środa, 13 paź 2010 14:55
Data opublikowania: środa, 13 paź 2010 14:56
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1330 razy