BIP Gminy Zbójna

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
na dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych na potrzeby realizacji projektu
"Wygrajmy z bezradnością”
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury weryfikacji ofert złożonych w ramach zapytania o cenę na dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych na potrzeby realizacji projektu „Wygrajmy z bezradnością” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, została wybrana oferta następującej firmy:
1. „PHU EX – COMP ” – SP. J. ul. Nowogrodzka 3B, 18-400 Łomża
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Wybrana oferta:
1. łącznie spełnia kryterium najniższej ceny łącznej zamówienia oraz szybki termin realizacji zamówienia z możliwością dostawy do zamawiającego.INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
na dostawę materiałów szkoleniowych i dydaktycznych na potrzeby realizacji projektu
"Wygrajmy z bezradnością”
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury weryfikacji ofert złożonych w ramach zapytania o cenę na dostawę materiałów szkoleniowych i dydaktycznych na potrzeby realizacji projektu „Wygrajmy z bezradnością” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, została wybrana oferta następującej firmy:
1. „ProCop” – Serwis s.c. ul. Mikołaja Kopernika 25, 18-400 Łomża
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Wybrana oferta:
łącznie spełnia kryterium najniższej ceny łącznej zamówienia oraz szybki termin realizacji zamówienia z możliwością dostawy do zamawiającego.


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
na dostawę gadżetów promocyjnych na potrzeby realizacji projektu
"Wygrajmy z bezradnością”
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury weryfikacji ofert złożonych w ramach zapytania o cenę na dostawę gadżetów promocyjnych na potrzeby realizacji projektu „Wygrajmy z bezradnością” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, została wybrana oferta następującej firmy:
1. TAMPSS Usługi Anna Puławska ul. Al. Legionów 50, 18-400 Łomża
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Wybrana oferta:
łącznie spełnia kryterium najniższej ceny łącznej zamówienia oraz szybki termin realizacji zamówienia z możliwością dostawy do zamawiającego.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
na wynajem Sal do prowadzenia indywidualnych i grupowych zajęć szkolnych na potrzeby realizacji projektu
"Wygrajmy z bezradnością”
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury weryfikacji ofert złożonych w ramach zapytania o cenę na wynajem Sal do prowadzenia indywidualnych i grupowych zajęć szkolnych na potrzeby realizacji projektu „Wygrajmy z bezradnością” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, została wybrana oferta następującej firmy:
1. Ochotnicza Straż Pożarna, ul. Łomżyńska 44, 18-416 Zbójna
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Wybrana oferta:
łącznie spełnia kryterium najniższej ceny.


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
na dostawę kserokopiarki na potrzeby realizacji projektu
"Wygrajmy z bezradnością”
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury weryfikacji ofert złożonych w ramach zapytania o cenę na dostawę kserokopiarki na potrzeby realizacji projektu „Wygrajmy z bezradnością” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, została wybrana oferta następującej firmy:
1„ProCop” – Serwis s.c. ul. Mikołaja Kopernika 25, 18-400 Łomża
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Wybrana oferta:
łącznie spełnia kryterium najniższej ceny oraz szybki termin realizacji zamówienia z możliwością dostawy do zamawiającego.


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
na dostawę wyżywienia uczestnikom konferencji (catering) na potrzeby realizacji projektu
"Wygrajmy z bezradnością”
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury weryfikacji ofert złożonych w ramach zapytania o cenę na dostawę wyżywienia uczestnikom konferencji (catering) na potrzeby realizacji projektu „Wygrajmy z bezradnością” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, została wybrana oferta następującej firmy:
1. Hotel Zbyszko, ul. Obrońców Nowogrodu 2, 18-414 Nowogród
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Wybrana oferta:
łącznie spełnia kryterium najniższej ceny zamówienia.INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
na dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby realizacji projektu
"Wygrajmy z bezradnością”
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury weryfikacji ofert złożonych w ramach zapytania o cenę na dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby realizacji projektu „Wygrajmy z bezradnością” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, została wybrana oferta następującej firmy:
1. MM Pracownia Reklamy Mirosław Małachowski, ul. Kołłątaja 3/13, 18-400 Łomża
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Wybrana oferta:
łącznie spełnia kryterium najniższej ceny łącznej zamówienia oraz szybki termin realizacji zamówienia z możliwością dostawy do zamawiającego.
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
na wykonanie szaf biurowych na potrzeby realizacji projektu
"Wygrajmy z bezradnością”
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury weryfikacji ofert złożonych w ramach zapytania o cenę na wykonanie szaf biurowych na potrzeby realizacji projektu „Wygrajmy z bezradnością” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, została wybrana oferta następującej firmy:
1. Wiesław Taraszkowski, Zakład Stolarski, ul. Meblowa 27, 18-400 Łomża
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Wybrana oferta:
łącznie spełnia kryterium najniższej ceny łącznej zamówienia oraz szybki termin realizacji zamówienia z możliwością dostawy do zamawiającego.
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
na ubezpieczenie uczestników projektu na potrzeby realizacji projektu
"Wygrajmy z bezradnością”
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury weryfikacji ofert złożonych w ramach zapytania o cenę na ubezpieczenie uczestników projektu na potrzeby realizacji projektu „Wygrajmy z bezradnością” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, została wybrana oferta następującej firmy:
1. Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, ul. Szosa Zambrowska 29B, 18-400 Łomża
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Wybrana oferta:
łącznie spełnia kryterium najniższej ceny łącznej zamówienia.
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
na promocję na potrzeby realizacji projektu
"Wygrajmy z bezradnością”
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury weryfikacji ofert złożonych w ramach zapytania o cenę na promocję na potrzeby realizacji projektu „Wygrajmy z bezradnością” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, została wybrana oferta następującej firmy:
1. Radio Eska, ul. Piłsudskiego 11A, 18-404 Łomża
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Wybrana oferta:
łącznie spełnia kryterium najniższej ceny łącznej zamówienia.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
na dostawę wyżywienia uczestnikom szkolenia (catering) na potrzeby realizacji projektu
"Wygrajmy z bezradnością”
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury weryfikacji ofert złożonych w ramach zapytania o cenę na dostawę wyżywienia uczestnikom szkolenia (catering) na potrzeby realizacji projektu „Wygrajmy z bezradnością” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, została wybrana oferta następującej firmy:
1. Sklep Spożywczo - Przemysłowy, Danuta Dorota Banach ul. Łomżyńska 39, 18-416 Zbójna
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Wybrana oferta:
łącznie spełnia kryterium najniższej ceny zamówienia.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO
DORADCY ZAWODOWEGO
"Wygrajmy z bezradnością”
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury weryfikacji ofert złożonych w ramach ogłoszenia naboru na stanowisko doradcy zawodowego na potrzeby realizacji projektu „Wygrajmy z bezradnością” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, została wybrana Pani Anna Dobrowolska
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Wybrana osoba:
Po szczegółowej analizie dostarczonych przez w/w osobę dokumentów stwierdzono, iż w/w osoba posiada wiedzę i predyspozycję do podjęcia pracy na danym stanowisku oraz spełnia kryteria zgodnie z art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO
PSYCHOLOG
"Wygrajmy z bezradnością”
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury weryfikacji ofert złożonych w ramach ogłoszenia naboru na stanowisko psychologa na potrzeby realizacji projektu „Wygrajmy z bezradnością” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, została wybrana Pani Sylwia Klimek
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Wybrana osoba:
Po szczegółowej analizie dostarczonych przez w/w osobę dokumentów stwierdzono, iż w/w osoba posiada wiedzę i predyspozycję do podjęcia pracy na danym stanowisku oraz spełnia kryteria zgodnie z art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO
OBSŁUGA PRAWNA PROJEKTU
"Wygrajmy z bezradnością”
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury weryfikacji ofert złożonych w ramach ogłoszenia naboru na stanowisko obsługa prawna projektu na potrzeby realizacji projektu „Wygrajmy z bezradnością” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, została wybrana Pani Beata Jagielak Dardzińska
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Wybrana oferta:
Po szczegółowej analizie dostarczonych przez w/w osobę dokumentów stwierdzono, iż w/w osoba posiada wiedzę i predyspozycję do podjęcia pracy na danym stanowisku oraz spełnia kryteria zgodnie z art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznychINFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA KADRĘ DYDAKTYCZNĄ Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA DO PROJEKTU
"Wygrajmy z bezradnością”
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury weryfikacji ofert złożonych w ramach ogłoszenia naboru na kadrę dydaktyczną z przedmiotu informatyka na potrzeby realizacji projektu „Wygrajmy z bezradnością” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, został wybrany Pan Wojciech Zwierciadłowski
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Wybrana oferta:
Po szczegółowej analizie dostarczonych przez w/w osobę dokumentów stwierdzono, iż w/w osoba posiada wiedzę i predyspozycję do podjęcia pracy na danym stanowisku oraz spełnia kryteria zgodnie z art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA KADRĘ DYDAKTYCZNĄ Z PRZEDMIOTU ZAGADNIENIA PRAWNE DO PROJEKTU
"Wygrajmy z bezradnością”
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury weryfikacji ofert złożonych w ramach ogłoszenia naboru na kadrę dydaktyczną z przedmiotu zagadnienia prawne na potrzeby realizacji projektu „Wygrajmy z bezradnością” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, został wybrany Pan Monika Budrowska
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Wybrana oferta:
Po szczegółowej analizie dostarczonych przez w/w osobę dokumentów stwierdzono, iż w/w osoba posiada wiedzę i predyspozycję do podjęcia pracy na danym stanowisku oraz spełnia kryteria zgodnie z art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznychData powstania: poniedziałek, 15 mar 2010 14:40
Data opublikowania: poniedziałek, 15 mar 2010 14:41
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1902 razy