BIP Gminy Zbójna

Sprawozdanie z Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za 2016 r.

 

Zbójna, 09.03.2017 r.

 

Obowiązek przedłożenia sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok poprzedni wynika z art. 5a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W 2016 r. nie ogłoszono żadnego konkurs ofert na realizację zadania publicznego.

 

Wójt Gminy Zbójna

Zenon Białobrzeski

Data powstania: czwartek, 9 mar 2017 14:38
Data opublikowania: wtorek, 5 wrz 2017 14:41
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 131 razy