BIP Gminy Zbójna

Protokół

poniedziałek, 19 lis 2018 13:36
z przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu Programu Współpracy Gminy Zbójna w 2019 r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Czytaj całość

Protokół

wtorek, 21 lis 2017 09:42
z przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu Programu Współpracy Gminy Zbójna w 2018 r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Czytaj całość

Protokół

wtorek, 8 lis 2016 14:26
z przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu Programu Współpracy Gminy Zbójna w 2017 r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Czytaj całość