BIP Gminy Zbójna

Sprawozdanie z Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za 2015 r.

Zbójna, 31.03.2016 r.

Obowiązek przedłożenia sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok poprzedni wynika z art. 5a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W 2015 r. nie ogłoszono żadnego konkurs ofert na realizację zadania publicznego.

 

Wójt Gminy Zbójna

Zenon Białobrzeski

Data powstania: środa, 20 kwi 2016 14:54
Data opublikowania: środa, 20 kwi 2016 14:56
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 280 razy