BIP Gminy Zbójna

Obwieszczenie Wójta Gminy Zbójna z dnia 16 grudnia 2016r.

o numerach i granicach obwodów oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w referendum wojewódzkim w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego zarządzonym na dzień 15 stycznia 2017 roku.

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z póź. zm.) w związku z art. 1 ust.2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. z 2016 r. poz.400) informuję, że referendum zostanie przeprowadzone w stałych obwodachgłosowaniautworzonych Uchwałą nr XVII/91/12 Rady Gminy Zbójna z dnia 21 listopada 2012 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego z 2013 r. poz. 53)

Numer

obwodu

Granice obwodu

głosowania

Siedziba obwodowej

komisji wyborczej

1

Zbójna

Gminny Ośrodek Kultury

18-416 Zbójna ul. Łomżyńska 44

tel. 86 214 00 38

2

Jurki, Dębniki, Laski

Gawrychy, Popiołki

 

Urząd Gminy

18-416 Zbójna ul. Łomżyńska 64

tel. 86 214 00 29

/lokal przystosowany do głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika/

3

Dobry Las

Piasutno Żelazne

Poredy, Siwiki

Szkoła Podstawowa

Dobry Las 65, 18-416 Zbójna

tel. 86 214 02 05

4

Kuzie

Wyk

 

Świetlica Wiejska

Kuzie 92, 18-416 Zbójna

tel. 86 215 03 50

/lokal przystosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych/

5

Bienduszka, Gontarze

Stanisławowo, Pianki, Tabory Osowiec, Ruda Osowiecka

budynek Ochotniczej Straży Pożarnej

Osowiec 16, 18-416 Zbójna

 

   

 

 

 

Uprawnieni do udziału w referendum mogą do dnia 27 grudnia 2016 r. zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a.

Niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z póż. zm.) oraz osoba, która najpóźniej w dniu referendum kończy 75 lat, może w terminie do dnia 9 stycznia 2017 r. złożyć wniosek do Wójta Gminy Zbójna o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu.

Informacje w sprawie głosowania korespondencyjnego, udzielania pełnomocnictwa można uzyskać w Urzędzie Gminy w Zbójnej pokój nr 6 tel. /86/2140058.

Lokale wyborcze będą otwarte w dniu 15 stycznia 2017 r. w godzinach od 700do 2100.

                                                        

                                                                                         WÓJT

 

                                                                                                 Zenon Białobrzeski

Pliki do pobrania:

Data powstania: poniedziałek, 19 gru 2016 14:27
Data opublikowania: poniedziałek, 19 gru 2016 14:30
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 226 razy