BIP Gminy Zbójna

Informacja Marszałka Województwa Podlaskiego o referendum wojewódzkim w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego

INFORMACJA O REFERENDUM WOJEWÓDZKIM W SPRAWIE BUDOWY W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM REGIONALNEGO PORTU LOTNICZEGO

eferendum wojewódzkie w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego zostanie przeprowadzone w dniu 15 stycznia 2017 r. w godzinach od 7.00 do 21.00.

Głosując za wybudowaniem w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego, stawia się znak „x” (dwie linie przecinające się w obrębie kratki) w kratce oznaczonej słowem „TAK”.

Natomiast głosując przeciwko wybudowaniu w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego, stawia się znak „x” w kratce oznaczonej słowem „NIE”.

Postawienie znaku „x” w obu kratkach lub niepostawienie znaku „x” w żadnej kratce albo postawienie w kratce przeznaczonej na oddanie głosu innego znaku niż znak „x” powoduje nieważność głosu.

Osoby uprawnione do udziału w referendum ujęte w spisie mogą głosować osobiście w lokalu obwodowej komisji do spraw referendum. Jedynie osoby posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą głosować w lokalu w obwodowej komisji do spraw referendum lub korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony w urzędzie gminy (miasta), w której osoba uprawniona do udziału w referendum jest wpisana do rejestru wyborców, najpóźniej do dnia 27 grudnia 2016 r.

Osoby uprawnione do udziału w referendum, które najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat, a także osoby posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mają prawo do głosowania przez pełnomocnika. W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa osoba uprawniona do udziału w referendum składa wniosek w urzędzie gminy (miasta), w której jest wpisana do rejestru wyborców, najpóźniej do dnia 9 stycznia 2017 r.

W przypadku wątpliwości związanych z udziałem w głosowaniu w referendum pytania można zgłaszać do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania urzędu gminy (miasta).

Data powstania: poniedziałek, 19 gru 2016 14:16
Data opublikowania: poniedziałek, 19 gru 2016 14:17
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 228 razy