BIP Gminy Zbójna

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO OBSŁUGA PRAWNA PROJEKTU

"Wygrajmy z bezradnością” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury weryfikacji ofert złożonych w ramach ogłoszenia naboru na stanowisko obsługa prawna projektu na potrzeby realizacji projektu „Wygrajmy z bezradnością” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, złożyły swoje oferty i otrzymały następującą liczbę punktów:
1. Sakowicz Paweł – 40,16 pkt,
2. Maleszewska Elżbieta – 100 pkt,
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Została wybrana osoba: Maleszewska Elżbieta
Po szczegółowej analizie dostarczonych przez w/w osobę dokumentów stwierdzono, iż w/w osoba posiada wiedzę i predyspozycję do podjęcia pracy na danym stanowisku oraz spełnia kryteria zgodnie z art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych


Data powstania: czwartek, 26 lip 2012 00:00
Data opublikowania: czwartek, 26 lip 2012 00:01
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 943 razy