BIP Gminy Zbójna

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO DORADCY ZAWODOWEGO

"Wygrajmy z bezradnością” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury weryfikacji ofert złożonych w ramach ogłoszenia naboru na stanowisko doradcy zawodowego na potrzeby realizacji projektu „Wygrajmy z bezradnością” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, złożyły swoje oferty i otrzymały następującą liczbę punktów:
1.Dubowik Małgorzata – 96,15 pkt,
2. Zajkowska Katarzyna – 100 pkt,
3. Chmielewska Magdalena – 88,23 pkt.
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Została wybrana osoba: Zajkowska Katarzyna
Po szczegółowej analizie dostarczonych przez w/w osobę dokumentów stwierdzono, iż w/w osoba posiada wiedzę i predyspozycję do podjęcia pracy na danym stanowisku oraz spełnia kryteria zgodnie z art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.
Data powstania: środa, 25 lip 2012 23:58
Data opublikowania: środa, 25 lip 2012 23:59
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 825 razy