BIP Gminy Zbójna

WYJAŚNIENIA II- DROGA NR 104473B W DOBRYM LESIE

WYJAŚNIENIA treści SIWZ znak SG.341-14/10 dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Rozbudowa z przebudową drogi gminnej nr 104473B w Dobrym Lesie.

WYJAŚNIENIA

treści SIWZ znak SG.341-14/10

dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

Rozbudowa z przebudową drogi gminnej nr 104473B w Dobrym Lesie.W odpowiedzi na pytania do SIWZ, znak: SG.341-14/10, Zamawiający:
Gmina Zbójna , 18-416 Zbójna, ul. Łomżyńska 64, reprezentowana przez Wójta Gminy Zbójna na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), udziela wyjaśnienia na następujące pytania i wątpliwości Wykonawców:

Po analizie dokumentacji projektowej Wykonawca stwierdził, że wymagania dotyczące wykonania robót zostały określone na podstawie nieobowiązujących norm.

Odpowiedź:

W związku z tym zamieszcza się w załączniku Korektę STWiOR Dobrylas.

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne nr D-04.03.01 oraz D-05.03.05 otrzymują nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem pt. Korekta STWiOR Dobrylas.

Ponadto drogowe elementy betonowe: krawężniki, obrzeża betonowe, kostki betonowe wymienione w SST nr D-05.03.23a, D-08.01.01, D-08.03.01
muszą spełniać wymogi odpowiednich norm zharmonizowanych tj.
PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe Wymagania i metody badań
PN-EN 1340:2005 Krawężniki betonowe Wymagania i metody badań.

Wobec udzielanych odpowiedzi na pytania i wątpliwości Wykonawców na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), wyjaśnienia te umieszcza się również na stronie internetowej : www.zbojna.powiatlomzynski.pl/bip w menu tematycznym Przetargi.Zenon Białobrzeski

Wójt Gminy Zbójna

Pliki do pobrania:

Data powstania: poniedziałek, 29 lis 2010 15:02
Data opublikowania: poniedziałek, 29 lis 2010 15:07
Data przejścia do archiwum: czwartek, 19 mar 2015 08:33
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1114 razy