BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Zbójna w ramach Polskiego Ładu.

czwartek, 18 kwi 2024 11:50
Identyfikator postępowania: ocds-148610-5ad6f0ce-fd54-11ee-b81b-aebd110f5279

Dostawa kruszywa na obszarze gminy Zbójna według wskazań Zamawiającego.

czwartek, 28 mar 2024 11:11
Identyfikator postępowania: ocds-148610-5a0e3f26-ecdb-11ee-9c02-ce2b643d361d

Przebudowa odcinków dróg w miejscowości Dobry Las polegająca na ich ulepszeniu i wzmocnieniu poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej.

czwartek, 15 lut 2024 11:57
Identyfikator postępowania: ocds-148610-19503c4d-cbe2-11ee-a84d-d63fc4d19e65

Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Kuzie polegająca na ulepszeniu i wzmocnieniu poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej -ETAP II

czwartek, 8 lut 2024 11:53
Identyfikator postępowania: ocds-148610-e28fff94-c65d-11ee-bbfa-e29e26ebc6e1