BIP Gminy Zbójna

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA-UTWARDZENIE PLACU PRZED GIMNAZJUM

OGŁOSZENIE o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia znak UE.341-8/10 dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Utwardzenie placu przed budynkiem Gimnazjum.OGŁOSZENIE
o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia

znak UE.341-8/10

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
Utwardzenie placu przed budynkiem Gimnazjum.

Zamawiający : Gmina Zbójna , 18-416 Zbójna, ul. Łomżyńska 64, reprezentowana przez Wójta Gminy Zbójna na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655; z późn.zm.),
ogłasza, że :

unieważnia postępowanie na „Utwardzenie placu przed budynkiem Gimnazjum.”
znak UE.341-8/10 z dnia 23.08.2010r. godz.1000,
ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.


Informację tą umieszcza się również na stronie internetowej : www.zbojna.powiatlomzynski.pl/bip w menu tematycznym Przetargi.


Zenon Białobrzeski


Wójt Gminy Zbójna
Data powstania: wtorek, 24 sie 2010 11:55
Data opublikowania: wtorek, 24 sie 2010 11:58
Data przejścia do archiwum: czwartek, 19 mar 2015 08:32
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1189 razy