BIP Gminy Zbójna

ZAWIADOMIENIE o wyborze oferty najkorzystniejszej-TERMOMODERNIZACJA

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz streszczenie oceny i porównania ofert w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zadanie: Termomodernizacja obiektów oświatowych w Gminie Zbójna.
ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz streszczenie oceny i porównania ofert w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zadanie:
Termomodernizacja obiektów oświatowych w Gminie Zbójna.
Projekt p.t. „Termomodernizacja obiektów oświatowych w Gminie Zbójna”
realizowany jest w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013,
Osi Priorytetowej V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska,
Działania / Poddziałania 5.2.Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska
na podstawie umowy o dofinansowanie z Województwem Podlaskim z dnia 1 lutego 2010r.
Nr UDA-RPPD.05.02.00-20-005/09.
Urząd Gminy Zbójna obsługujący Gmina Zbójna reprezentowaną przez Wójta Gminy Zbójna na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz., 1655, z późn. zm),zwanej dalej ustawą Pzp, uprzejmie informuje, że w postępowaniu o udzielenie ww. zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego - zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp została wybrana oferta firmy:
ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY „KAM-BUD”
Ryszard Kamionowski
07-409 Ostrołęka,
ul. Podbipięty 24
Uzasadnienie wyboru:
Oferta w/w firmy odpowiada wymaganiom przedstawionym SIWZ i została oceniona - jako najkorzystniejsza. W oparciu o określone w SIWZ kryterium wyboru (najniższa cena) - otrzymała maksymalną ilość punktów (100 pkt).
Lista ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert, zawierającym punktację przyznaną ofertom w przyjętym kryterium oceny ofert (cena ):
Nr oferty
Firma oraz adres wykonawcy
Ocena oferty (w punktach)

1
BUDOWNICTWO „ALFIX” Kostecki Jerzy
15-668 Białystok
ul. Upalna 15 lok.7 72,92 pkt

2 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MAREX” Marek Andrzejczyk
07-410 Ostrołęka
Ul. Targowa 37A 68,85 pkt

3 Oferta wspólna firm:
-Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Kazimierz Mitelsztedt
07-410 Ostrołęka
ul. Denisiewicza 10
- Firma Remontowo-Budowlana „EKO-DACH” Monika Głażewska
07-413 Ostrołęka
ul. Hubalczyków 9/3 72,29 pkt
4. B.M.B. BUDOWNICTWO
Marcin Bartkiewicz
07-300 Ostrów Mazowiecka
ul. Małkińska 107 89,76 pkt
5. Konsorcjum firm:
-Usługi Budowlane Marian Biedrzycki
07-415 Olszewo-Borki
ul. Przytulna 5
- SANPROD Spółka z o.o.
07-410 Ostrołęka
ul. Zawadzkiego 8 77,13 pkt
6. „KOLBUD” Spółka Jawna
Waldemar i Bogumiła Skrodzcy
18-500 Kolno
ul. Wojska Polskiego 46 82,84 pkt
7. PHU GROT Jacek Olszewski
12-200 Pisz
ul. Czerniewskiego 16 75,81 pkt
8. Zakład Usług Produkcji i Handlu
„ZUPiH”
inż. Jan Stanisław Górlicki
ul. Moniuszki 85
06-200 Maków Mazowiecki 55,12 pkt
9. P.H.U. JWB Jarecki Waldemar,
Borkowski Andrzej s.c.
07-410 Ostrołęka
ul. Nagietkowa 2 83,39 pkt
10. MAR-TECH
Mariusz Chludziński
18-400 Łomża
ul.Wiosenna 39 75,27 pkt
11. Konsorcjum firm.
Lider konsorcjum:
PBO „BUD_MAX” Jarosław Barankiewicz
19-200 Grajewo, ul Targowa 12
Partner konsorcjum:
ZAKŁAD INSTALACJI SANITARNYCH Wietocha Andrzej
19-213 Radziłów
Wiązownica 9 71,61 pkt
12. ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY
Stanisław Kuligowski
18-400 Łomża
ul. Poznańska 51 75,45 pkt
13. PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-HANDLOWE
„CHOJNOWSKI”
Jan Chojnowski
18-400 Łomża
ul. Szeroka 4 67,34 pkt
14. Konsorcjum firm:
Lider:
REMAN Firma Budowlano Remontowa Krzysztof Niewiński
18-400 Łomża
ul. Mazowiecka 1/18
Partner:
Zakład Remontowo-Budowlany Aleksander Stanisław Świderski
18-400 Łomża
Stare Kupiski, ul. Łomżyńska 21A 64,51 pkt
15. PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-HANDLOWE
„MARSBUD” S.C.
W. Zawadzki, Sł. Sulkowski
18-400 Łomża
ul. Wyszyńskiego 20 64,89 pkt
16. ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY „KAM-BUD”
Ryszard Kamionowski
07-409 Ostrołęka,
ul. Podbipięty 24 100 pkt
17. Mroczkowski Krzysztof PUH
Centrum Budownictwa-Dociepleń MROCZKOWSKI
18-400 Łomża
ul. Poznańska 37 80,47 pkt
18. P.H.U. „ROB-BUD”
05-220 Zielonka
ul. Dąbrowskiego 22 m.1
55,66 pkt

Na przedmiotowy przetarg wpłynęło 18 ofert.
Nie odrzucono żadnej oferty.
Nie wykluczono żadnego Wykonawcy z postępowania.
Przewidywany termin podpisania umowy z wybranym Wykonawcą zgodnie z art. 94 ust.2 nie może być krótszy niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust.1, albo 10 dni jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w inny sposób.

Pliki do pobrania:

Data powstania: poniedziałek, 15 mar 2010 10:34
Data opublikowania: poniedziałek, 15 mar 2010 10:38
Data edycji: poniedziałek, 15 mar 2010 10:40
Data przejścia do archiwum: czwartek, 15 kwi 2010 12:39
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1618 razy
Ilość edycji: 1