BIP Gminy Zbójna

WYJAŚNIENIA do SIWZ-termomodernizacja

WYJAŚNIENIA treści SIWZ znak UE.341-2/10 dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Termomodernizacja obiektów oświatowych w Gminie Zbójna

WYJAŚNIENIA

treści SIWZ znak UE.341-2/10

dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Termomodernizacja obiektów oświatowych w Gminie Zbójna


W odpowiedzi na pytania do SIWZ, znak: UE.341-2/10, Zamawiający:
Gmina Zbójna , 18-416 Zbójna, ul. Łomżyńska 64, reprezentowana przez Wójta Gminy Zbójna na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych(Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655, z późn.zm.), udziela wyjaśnienia na następujące pytania i wątpliwości Wykonawców:

SP w Dobrymlesie:

1. Tynk na elewacji silikatowy czy silikonowy (poz.14 - silikatowy a poz. 16 silikonowy)?
2. Czy w pozycji 24 należy wycenić dostawę i montaż rur spustowych? Jeżeli tak, to o jakiej średnicy?
3. Czy pozycja 35 przedmiaru podlega wycenie - brak jednostki miary?
4. Czy w pozycji 37 wycenić nowe piony poprowadzone w rurkach instalacyjnych pod dociepleniem, złącza kontrolne w maskownicach czy na uchwytach elewacji?
5. Czego dotyczy pozycja 38 przedmiaru? Czy demontażu i ponownego montażu opraw czy też dostawy nowych (brak okablowania)?
6. Czy okna o symbolu 03 mają być wyposażone w mechanizm otwierania z poziomu podłogi?

SP w Kuziach:

1. Proszę o określenie sposobu otwierania skrzydeł okiennych, brak szczegółów w zestawieniu stolarki.
2. Proszę o określenie ilości i rodzaju nawiewników w poszczególnych oknach.

Gimnazjum Zbójna:

1. Prosimy o zamieszczenie zestawienia stolarki i projektu w formacie PDF.
2. Zgodnie z opisem technicznym elewacja tynku mineralnego ma być malowana farbą silikonową. Proszę o uzupełnienie przedmiaru robót o pozycję na malowanie tych powierzchni, wskazanie podstawy i ilości robót, np. ZNKR C-1 0114-06.
3. Według opisu technicznego wymienić należy rynny i rury spustowe na rynny i rury z PCV, natomiast przedmiar robót zawiera w poz. 43 jedynie montaż rur spustowych z blachy powlekanej? Proszę o uzupełnienie przedmiaru o podstawę i ilość robót związanych z montażem rynien a także określenie czy wycenić orynnowanie PCV czy z blachy powlekanej?
4. Brak w przedmiarze robót docieplenia ściany kolankowej i szczytowej od wewnątrz styropianem gr. 10 cm. Proszę o podanie podstawy katalogowej i ilości robót.
SP Zbójna:

1. Prosimy o zamieszczenie zestawienia stolarki i projektu w formacie PDF.
2. W pozycji 21 - docieplenie styropianem ekstrudowanym gr. 12 cm a w opisie technicznym gr. 15 cm, jaka gr. Jest właściwa?
3. Jakiej grubości styropian zastosować powyżej gruntu poz.36 przedmiaru robót?
4. Poz. 555 - proszę o określenie rodzaju i parametrów nawiewnika podokiennego a może zastosować należałoby nawiewnik okienny (montowany w ramie skrzydła okiennego)?

Odpowiedzi:

SP w Dobrym Lesie

Ad. 1
Tynk na elewacji powinien być silikonowy.
Ad.2
W poz. 24 należy wycenić dostawę i montaż rur spustowych. Średnica rur zgodnie z poz. 24 przedmiaru robót -150mm.
Ad.3
Demontaż i montaż przyłącz energetycznego należy wkalkulować w cenę.
Ad.4
Należy wycenić nowe piony poprowadzone w rurkach instalacyjnych pod dociepleniem, złącza kontrolne w maskownicach.
Ad.5
Pozycja 38 przedmiaru dotyczy demontażu i ponownego montażu istniejących opraw.
Ad.6
Okna o symbolu 03 nie mają być wyposażone w mechanizm otwierania z poziomu podłogi.

SP w Kuziach:
Ad.1
Zamawiający wymaga okien rozwierno-uchylnych. Sposób otwierania okien musi umożliwiać bezpieczne mycie od środka wszystkich zewnętrznych szyb.
Ad.2
Wymaga się nawiewniki higrosterowalne, w ilości 1 nawiewnik na jedno okno.
Gimnazjum Zbójna:
Ad.1
Umieszcza się wykaz stolarki jako załącznik PDF do tego wyjaśnienia, chociaż cała dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej do odczytu w programie AUTOCAD. Zamawiający nie ma możliwości załączenia całej dokumentacji w formacie PDF, dlatego cała dokumentacja w wersji papierowej dostępna jest w siedzibie Urzędu Gminy Zbójna, ul. Łomżyńska 64, 18-416 Zbójna, woj. Podlaskie.
Ad.2
Powierzchnia malowania elewacji to 1071,31m2. Proszę o uwzględnienie tej pozycji w kosztorysie.
Ad.3
Należy wycenić orynnowanie z blachy powlekanej i 120m rynien.
Ad.4
Nie należy ujmować robót docieplenia ściany kolankowej i szczytowej od wewnątrz styropianem gr.10cm.


SP Zbójna:

Ad.1
Umieszcza się wykaz stolarki jako załącznik PDF do tego wyjaśnienia, chociaż cała dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej do odczytu w programie AUTOCAD. Zamawiający nie ma możliwości załączenia całej dokumentacji w formacie PDF, dlatego cała dokumentacja w wersji papierowej dostępna jest w siedzibie Urzędu Gminy Zbójna, ul. Łomżyńska 64, 18-416 Zbójna, woj. podlaskie.

Ad.2
Należy przyjąć grubość styropianu 15cm.
Ad.3
Powyżej gruntu należy zastosować zgodnie z poz. 36 przedmiaru styropian grubości 14cm.
Ad.4
Należy zastosować nawiewnik okienny montowany w ramie skrzydła okiennego.


Wobec udzielanych odpowiedzi na pytania i wątpliwości Wykonawców na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655; z późn.zm.), wyjaśnienia te umieszcza się również na stronie internetowej : www.zbojna.powiatlomzynski.pl/bip w menu tematycznym Przetargi.
Zenon Białobrzeski

Wójt Gminy Zbójna

Pliki do pobrania:

Data powstania: wtorek, 2 mar 2010 14:12
Data opublikowania: wtorek, 2 mar 2010 14:33
Data przejścia do archiwum: czwartek, 15 kwi 2010 12:39
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1040 razy