BIP Gminy Zbójna

Zawiadomienie o wyborze najkorzytsniejszej oferty

Usługa bankowa dotycząca udzielenia kredytu długoterminowego w wysokości 3.350.000,00zł, na pokrycie planowanego deficytu budżetowego występującego w związku z realizacją inwestycji.
ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz streszczenie oceny i porównania ofert w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zadanie:
Usługa bankowa dotycząca udzielenia kredytu długoterminowego w wysokości 3.350.000,00zł, na pokrycie planowanego deficytu budżetowego występującego w związku z realizacją inwestycji.
Urząd Gminy Zbójna obsługujący Gmina Zbójna reprezentowaną przez Wójta Gminy Zbójna na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz., 1655, z późn. zm),zwanej dalej ustawą Pzp, uprzejmie informuje, że w postępowaniu o udzielenie ww. zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego - zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp została wybrana oferta firmy:
Bank DnB NORD Polska S. A.,
ul. Postępu 15c, 02-676 Warszawa

W załączeniu uzasadnienie

Pliki do pobrania:

Data powstania: wtorek, 1 gru 2009 11:40
Data opublikowania: wtorek, 1 gru 2009 11:42
Data przejścia do archiwum: czwartek, 15 kwi 2010 12:38
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 768 razy