BIP Gminy Zbójna

WYJAŚNIENIA

treści SIWZ znak SG.341-7/09
WYJAŚNIENIA

treści SIWZ znak SG.341-7/09

dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

Usługa bankowa dotycząca udzielenia kredytu długoterminowego w wysokości 3.350.000,00zł, na pokrycie planowanego deficytu budżetowego występującego w związku z realizacją inwestycji.W odpowiedzi na pytania do SIWZ, znak: SG.341-7/09, Zamawiający : Gmina Zbójna ,
18-416 Zbójna, ul. Łomżyńska 64, reprezentowana przez Wójta Gminy Zbójna na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655; z późn.zm.), udziela wyjaśnienia na następujące pytania i wątpliwości Wykonawców:
1. Prośba o sprawozdanie Rb-PDP za 2008rok
2. Prośba o projekt uchwały budżetowej na rok 2009 (bez załączników) wraz z opinią RIO.
3. Prośba o ostatnią uchwałę zmieniającą budżet.
4. Prognozę długu oraz przepływów budżetowych na okres kredytowania (z uwzględnieniem rozbicia wydatków i dochodów).


Odpowiedzi:
Ad. 1
Zamieszcza się sprawozdanie Rb-PDP za 2008 rok.
Ad.2
Zamieszcza się Zarządzenie Wójta Gminy Zbójna Nr 90/08 z dnia 12 listopada 2008r. w sprawie projektu budżetu gminy na 2009 rok oraz opinię RIO w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Gminy Zbójna na 2009r.
Ad.3
Ostatnia uchwała zmieniająca budżet została załączona do Wyjaśnień z 10 listopada 2009r. (Uchwała Nr XXI/101/09 Rady Gminy Zbójna z dnia 6 listopada 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Zbójna na 2009 rok wraz z załącznikami ( jest dostępna na Bip-ie w menu Przetargi)
Ad.4
Prognoza długu oraz przepływów budżetowych na okres kredytowania (z uwzględnieniem rozbicia wydatków i dochodów) jest zawarta w ostatniej uchwale zmieniającej budżet, która została załączona do Wyjaśnień z 10 listopada 2009r.(Uchwała Nr XXI/101/09 Rady Gminy Zbójna z dnia 6 listopada 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Zbójna na 2009 rok wraz z załącznikami.) i jest dostępna na Bip-ie w menu Przetargi.Wobec udzielanych odpowiedzi na pytania i wątpliwości Wykonawców na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655; z późn.zm.), wyjaśnienia te umieszcza się również na stronie internetowej : www.zbojna.powiatlomzynski.pl/bip w menu tematycznym Przetargi.
Zenon Białobrzeski

Wójt Gminy Zbójna

Pliki do pobrania:

Data powstania: piątek, 20 lis 2009 10:51
Data opublikowania: piątek, 20 lis 2009 11:05
Data przejścia do archiwum: czwartek, 15 kwi 2010 12:37
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 892 razy