BIP Gminy Zbójna

WYJAŚNIENIA treści SIWZ znak SG.341-7/09

WYJAŚNIENIA

treści SIWZ znak SG.341-7/09

dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

Usługa bankowa dotycząca udzielenia kredytu długoterminowego w wysokości 3.350.000,00zł, na pokrycie planowanego deficytu budżetowego występującego w związku z realizacją inwestycji.
W wyniku umieszczenia błędnego pliku Uchwały Nr XXI/101/09 Rady Gminy Zbójna z dnia 6 listopada 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Zbójna na 2009 rok wraz z załącznikami, zawartej w załączniku Nr 5 do SIWZ, znak: SG.341-7/09, Zamawiający : Gmina Zbójna , 18-416 Zbójna, ul. Łomżyńska 64, reprezentowana przez Wójta Gminy Zbójna na podstawie art. 38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655; z późn.zm.), umieszcza właściwy plik ww. dokumentu.
Wobec dokonanej zmiany, która nie powoduje zmiany treści ogłoszenia na podstawie art. 38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655; z późn.zm.), wyjaśnienia te umieszcza się również na stronie internetowej : www.zbojna.powiatlomzynski.pl/bip w menu tematycznym Przetargi.


Zenon Białobrzeski

Wójt Gminy Zbójna

Pliki do pobrania:

Data powstania: wtorek, 10 lis 2009 15:04
Data opublikowania: wtorek, 10 lis 2009 15:18
Data przejścia do archiwum: wtorek, 1 gru 2009 11:40
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 767 razy