BIP Gminy Zbójna

Zagospodarowanie Centrum Wsi Kuzie.

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz streszczenie oceny i porównania ofert w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zadanie:

ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz streszczenie oceny i porównania ofert w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zadanie:
Zagospodarowanie Centrum Wsi Kuzie.
Zamówienie publiczne realizowane na podstawie umowy zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Podlaskiego a Gminą Zbójna o przyznanie pomocy Nr 00058-6922-UM1000108/09 w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013.Tytuł operacji: „Zagospodarowanie centrum wsi Kuzie – miejsca spotkań integracyjnych”
Urząd Gminy Zbójna obsługujący Gmina Zbójna reprezentowaną przez Wójta Gminy Zbójna na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz., 1655, z późn. zm),zwanej dalej ustawą Pzp, uprzejmie informuje, że w postępowaniu o udzielenie ww. zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego - zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp została wybrana oferta firmy:
Zakład Drogowy „KAFIL”,
ul. Piaski 61,
18-400 Łomża

Pliki do pobrania:

Data powstania: środa, 26 sie 2009 10:27
Data opublikowania: środa, 26 sie 2009 10:28
Data przejścia do archiwum: czwartek, 15 kwi 2010 12:37
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1092 razy