BIP Gminy Zbójna

Ogłoszenie do wszytkich wykonawców - "MOJE BOISKO ORLIK 2012"

dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Budowę boisk sportowych wraz z budową zaplecza socjalnego w ramach programu” Moje Boisko-ORLIK 2012”.
OGŁOSZENIE

treści SIWZ znak SG.341-1/09

dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
Budowę boisk sportowych wraz z budową zaplecza socjalnego w ramach programu” Moje Boisko-ORLIK 2012”.


Zamawiający : Gmina Zbójna , 18-416 Zbójna, ul. Łomżyńska 64, reprezentowana przez Wójta Gminy Zbójna na podstawie art. 38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655; z późn.zm.), zmienia punkt 17 przedmiaru robót, na boisko i otrzymuje on brzmienie:

Na podbudowie przepuszczalnej
Nawierzchnia bezspoinowa, nie prefabrykowana poliuretanowa o następujących minimalnych parametrach
technicznych i użytkowych :
- grubość całkowita nawierzchni: 14mm,
- konstrukcja nawierzchni: warstwa bazowa z granulatu gumowego SBR o frakcji 1-3mm z lepiszczem poliuretanowym o
grubości 7mm, warstwa nawierzchniowa z barwnego granulatu gumowego EPDM o frakcji 1-3mm o grubości 7mm,
nawierzchnia jest w całości przepuszczalna dla wody,
- kolor nawierzchni: czerwony (ceglasty),
-linie segregacyjne boisk: malowane natryskowo szer.5cm

Wobec zmiany treści przedmiaru robót, która nie powoduje zmiany treści ogłoszenia i SIWZ na podstawie art. 38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655; z późn.zm.), wyjaśnienia te umieszcza się również na stronie internetowej : www.zbojna.powiatlomzynski.pl/bip w menu tematycznym Przetargi.


Zenon Białobrzeski

Wójt Gminy Zbójna
Data powstania: środa, 10 cze 2009 13:04
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 15 cze 2009 13:43
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 863 razy