BIP Gminy Zbójna

WYJAŚNIENIA treści SIWZ znak SG.341-1/09

dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Budowę boisk sportowych wraz z budową zaplecza socjalnego w ramach programu” Moje Boisko-ORLIK 2012”.
WYJAŚNIENIA

treści SIWZ znak SG.341-1/09

dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
Budowę boisk sportowych wraz z budową zaplecza socjalnego w ramach programu” Moje Boisko-ORLIK 2012”.


W odpowiedzi na pytania do SIWZ, znak: SG.341-1/09, Zamawiający : Gmina Zbójna ,
18-416 Zbójna, ul. Łomżyńska 64, reprezentowana przez Wójta Gminy Zbójna na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655; z późn.zm.), udziela wyjaśnienia na następujące pytania i wątpliwości Wykonawców:
1.Czy Zamawiający ograniczy zapisy dotyczące wymagań w stosunku do nawierzchni z trawy syntetycznej w zakresie jej wysokości, wypełnienia i podkładu z maty gumowej i dokumentów wymaganych od nawierzchni do zapisów identycznych z treścią typowej SIWZ programu ORLIK 2012?
2.Który z wymienionych wariantów wykonania dla programu ORLIK 2012 należy przyjąć jako obowiązujący w przedmiotowym postępowaniu dla trawy syntetycznej?
3.Czy Zamawiający ograniczy wymagania dot. materiałów wymaganych do przedstawienia dla nawierzchni do zapisów rozdziału 11, punkt 4A i 4B typowej SIWZ?
4.Czy zostaną dokonane zmiany w przedmiarze robót w przypadku wyboru rozwiązań odmiennych od tych obecnie scharakteryzowanych w przedmiarach.


Odpowiedzi:

Ad.1 Zamawiający ogranicza zapisy dotyczące wymagań w stosunku do nawierzchni z trawy syntetycznej w zakresie jej wysokości, wypełnienia i podkładu z maty gumowej i dokumentów wymaganych od nawierzchni do zapisów identycznych z treścią typowej SIWZ programu ORLIK 2012 i oświadcza, że typowa SIWZ stanowi podstawę realizacji tego projektu.
Ad.2 Obowiązującym wariantem wykonania w przedmiotowym postępowaniu dla trawy syntetycznej programu ORLIK 2012 jest wariant I typowej specyfikacji programu ORLIK 2012.
Ad.3 Zamawiający ogranicza wymagania dot. materiałów wymaganych do przedstawienia dla nawierzchni do zapisów rozdziału 11, punkt 4A i 4B typowej SIWZ.
Ad.4 Zostaną dokonane zmiany w przedmiarze robót w punkcie 14 w takim zakresie, aby był on zgodny z wymaganiami typowej specyfikacji programu ORLIK 2012.
Punkt 14 przedmiaru robót otrzymuje brzmienie:
Nawierzchnia o parametrach nie gorszych :
- wysokość całkowita nawierzchni: min. 60mm,
- gęstość (ilość splotów/m?): min. 97.000 włókien /m2
- rodzaj włókna: 100% polietylen (PE), -100% włókien monofilowych,
- dtex: min. 11 000
- wypełnienie: piasek kwarcowy, granulat gumowy EPDM (dopuszcza się stosowanie nawierzchni bez wypełnienia),
- kolor nawierzchni: zielony (możliwe dwa odcienie),
- linie segregacyjne: wklejone w nawierzchnię, szer. 10cm
Nawierzchnię należy ułożyć na podbudowie przepuszczalnej dla wody.

Wobec udzielanych odpowiedzi na pytania i wątpliwości Wykonawców na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655; z późn.zm.), wyjaśnienia te umieszcza się również na stronie internetowej : www.zbojna.powiatlomzynski.pl/bip w menu tematycznym Przetargi.


Zenon Białobrzeski

Wójt Gminy Zbójna
Data powstania: środa, 10 cze 2009 11:31
Data opublikowania: środa, 10 cze 2009 11:31
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 15 cze 2009 13:43
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 796 razy