BIP Gminy Zbójna

Ogłoszenie

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej-żwir
Urząd Gminy Zbójna Zbójna, dnia 2008.12.16
18-416 Zbójna ul. Łomżyńska 64
SG. 341-7/08


Do wszystkich Wykonawców,
którzy złożyli oferty
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Nr SG. 341-7/08 w trybie przetargu nieograniczonego o wartości od 14.000 EURO do 206 000 EURO
na dostawę 5.000 ton żwiru do budowy i remontu dróg na obszarze Gminy Zbójna, według wskazań zamawiającego w 2009 roku.

ZAWIADOMIENIE
o wyborze oferty najkorzystniejszej
Zamawiający: Urząd Gminy Zbójna obsługujący Gminę Zbójna reprezentowaną przez Wójta Gminy Zbójna, 18-416 Zbójna, ul. Łomżyńska 64 działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych /Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm ./ informuje o wyniku postępowania.
W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy:
USŁUGI TRANSPORTOWE, Sklep Spożywczo –Przemysłowy Jarosław Walczyk, 18-416 Zbójna, Poredy 7, który zaoferował cenę brutto 1 tony żwiru w wysokości: 19,90 zł,
ponieważ spośród 2 złożonych ofert zakwalifikowanych do dalszego rozpatrywania , oferta ta uzyskała większą ilość punktów.
W załączeniu druki: ZP -12, ZP – 17 i ZP - 21


Zenon Białobrzeski
Wójt Gminy ZbójnaData powstania: środa, 17 gru 2008 10:31
Data opublikowania: środa, 17 gru 2008 10:33
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 3 sie 2009 11:08
Opublikował(a): Małgorzata Niewiadomska
Zaakceptował(a): Małgorzata Niewiadomska
Artykuł był czytany: 1014 razy