BIP Gminy Zbójna

Ogłoszenie

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej-olej opałowy
Urząd Gminy Zbójna Zbójna, dnia 2008.12.16
18-416 Zbójna ul. Łomżyńska 64
SG. 341-5/08


Do wszystkich Wykonawców,
którzy złożyli oferty
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Nr SG. 341-5/08 w trybie przetargu nieograniczonego o wartości od 14.000 EURO do 206 000 EURO
na dostawę 70.000 litrów oleju opałowego, o wartości opałowej nie mniejszej niż
42,6 MJ/kg, do kotłowni komunalnych w Zbójnej, według wskazań
zamawiającego w 2009 roku.

ZAWIADOMIENIE
o wyborze oferty najkorzystniejszej
Zamawiający: Urząd Gminy Zbójna obsługujący Gminę Zbójna reprezentowaną przez Wójta Gminy Zbójna, 18-416 Zbójna, ul. Łomżyńska 64 działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych /Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm ./ informuje o wyniku postępowania.
W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy:
P.T.H.U. PRYMA 1, Hanna Gosk, Al. Legionów 147F, 18-400 Łomża, który zaoferował cenę brutto 1 litra oleju opałowego w wysokości: 1,90 zł, z zastosowaniem 2,8 % rabatu,
ponieważ spośród 3 złożonych ofert zakwalifikowanych do dalszego rozpatrywania , oferta ta uzyskała większą ilość punktów.
W załączeniu druki: ZP -12, ZP – 17 i ZP - 21


Zenon Białobrzeski
Wójt Gminy ZbójnaData powstania: środa, 17 gru 2008 10:25
Data opublikowania: środa, 17 gru 2008 10:28
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 3 sie 2009 11:08
Opublikował(a): Małgorzata Niewiadomska
Zaakceptował(a): Małgorzata Niewiadomska
Artykuł był czytany: 908 razy