BIP Gminy Zbójna

Ogłoszenie

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej-olej napędowy.
Urząd Gminy Zbójna Zbójna, dnia 2008.12.16
18-416 Zbójna ul. Łomżyńska 64
SG. 341-4/08


Do wszystkich Wykonawców,
którzy złożyli oferty
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Nr SG. 341-4/08 w trybie przetargu nieograniczonego o wartości od 14.000 EURO do 206 000 EURO
na dostawę 40.000 litrów oleju napędowego do pojazdów mechanicznych, będących
własnością Gminy Zbójna w 2009 roku.
ZAWIADOMIENIE
o wyborze oferty najkorzystniejszej
Zamawiający: Urząd Gminy Zbójna obsługujący Gminę Zbójna reprezentowaną przez Wójta Gminy Zbójna, 18-416 Zbójna, ul. Łomżyńska 64 działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych /Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm ./ informuje o wyniku postępowania.
W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy:
P.H.U. KSARA Jerzy Ksepka, ul. Sienkiewicza 44A, 07-437, który zaoferował cenę brutto 1 litra oleju napędowego w wysokości: 3,45 zł .
W załączeniu druki: ZP -12, ZP – 17 i ZP - 21


Zenon Białobrzeski
Wójt Gminy ZbójnaData powstania: środa, 17 gru 2008 10:21
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 3 sie 2009 11:07
Opublikował(a): Małgorzata Niewiadomska
Zaakceptował(a): Małgorzata Niewiadomska
Artykuł był czytany: 953 razy