BIP Gminy Zbójna

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

na dostawę jednego fabrycznie nowego autobusu przystosowanego do przewozu dzieci i młodzieży.
Urząd Gminy Zbójna Zbójna, dnia 2008.07.23
18-416 Zbójna ul. Łomżyńska 64
SG. 341-3/08


Do wszystkich Wykonawców,
którzy złożyli oferty
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Nr SG. 341-3/08 w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 206.000 EURO
na dostawę jednego fabrycznie nowego autobusu
przystosowanego do przewozu dzieci i młodzieży.
ZAWIADOMIENIE
o wyborze oferty najkorzystniejszej
Zamawiający: Urząd Gminy Zbójna obsługujący Gminę Zbójna reprezentowaną przez Wójta Gminy Zbójna, 18-416 Zbójna, ul. Łomżyńska 64 działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm ./ informuje o wyniku postępowania.
W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy:
KAPENA S.A., Włynkówko 49A, 76-200 Słupsk 2, który zaoferował cenę brutto autobusu w wysokości: 219.844,00 zł, ponieważ spośród 2 złożonych ofert zakwalifikowanych do dalszego rozpatrywania , oferta ta uzyskała większą ilość punktów.
W terminie składania ofert wpłynęły dwie oferty, które spełniały wszystkie warunki uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zakwalifikowały się do dalszego rozpatrywania.
W załączeniu druki: ZP -12, ZP – 17 i ZP - 21

Zenon Białobrzeski
Wójt Gminy Zbójna


Pliki do pobrania:

  • ZP 12 Data dodania: 23 lip 2008 14:50
  • ZP 17 Data dodania: 23 lip 2008 14:50
  • ZP 21 Data dodania: 23 lip 2008 14:51