BIP Gminy Zbójna

Wyjaśnienia do treści SIWZ na dostawę fabrycznie nowego autobusu

WYJAŚNIENIA

treści SIWZ znak SG.341-3/08

dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
dostawę jednego fabrycznie nowego autobusu przystosowanego do przewozu dzieci i młodzieży.


W odpowiedzi na pytania do SIWZ, znak: SG.341-3/08, Zamawiający : Gmina Zbójna ,
18-416 Zbójna, ul. Łomżyńska 64, reprezentowana przez Wójta Gminy Zbójna na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. Nr 19, poz. 177; z późn.zm.), udziela wyjaśnienia na następujące pytania i wątpliwości Wykonawców:

1.Czy Zamawiający dopuszcza do przetargu autobus z systemem ABS (system zapobiegania blokowania kół), z systemem EBD (elektroniczny korektor siły hamowania) i z systemem ABD (kontrola trakcji)?

Odpowiadając na zapytanie Wykonawców dotyczące części III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia, pkt 22-układ hamulcowy informuję, że do przetargu dopuszczone będą wszystkie pojazdy posiadające system zapobiegania blokowania kół, elektroniczny korektor siły hamowania i kontrolę trakcji niezależnie od skrótów określających te funkcje.

Wobec udzielanych odpowiedzi na pytania i wątpliwości Wykonawców na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177; z późn.zm.), wyjaśnienia te umieszcza się również na stronie internetowej : www.zbojna.powiatlomzynski.pl/bip w menu tematycznym Przetargi.


Zenon Białobrzeski

Wójt Gminy Zbójna
Data powstania: wtorek, 8 lip 2008 13:52
Data opublikowania: wtorek, 8 lip 2008 13:52
Data przejścia do archiwum: środa, 23 lip 2008 14:46
Opublikował(a): Małgorzata Niewiadomska
Zaakceptował(a): Małgorzata Niewiadomska
Artykuł był czytany: 1361 razy