BIP Gminy Zbójna

Wyjaśnienia do treści SIWZ na dostawę fabrycznie nowego autobusu

WYJAŚNIENIA

treści SIWZ znak SG.341-3/08

dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
dostawę jednego fabrycznie nowego autobusu przystosowanego do przewozu dzieci i młodzieży.


W odpowiedzi na pytania do SIWZ, znak: SG.341-3/08, Zamawiający : Gmina Zbójna ,
18-416 Zbójna, ul. Łomżyńska 64, reprezentowana przez Wójta Gminy Zbójna na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. Nr 19, poz. 177; z późn.zm.), udziela wyjaśnienia na następujące pytania i wątpliwości Wykonawców:
1.Czy Zamawiający dopuszcza autobus wyposażony w silnik o pojemności skokowej 4249cm3?
2.Czy Zamawiający dopuszcza autobus, który nie ma poduszki powietrznej kierowcy?
3.Czy Zamawiający dopuszcza autobus nieposiadający systemu EBR?
4.Czy Zamawiający dopuszcza autobus o ilości miejsc siedzących maximum 28?


Odpowiedzi:
Ad.1 Zamawiający nie dopuszcza autobusu wyposażonego w silnik o pojemności skokowej
4249cm3.
Ad.2 Zamawiający nie dopuszcza autobusu, który nie ma poduszki powietrznej kierowcy.
Ad.3 Zamawiający nie dopuszcza autobusu nieposiadającego systemu EBR.
Ad.4 Zamawiający nie dopuszcza autobusu o ilości miejsc siedzących maximum 28.


Wobec udzielanych odpowiedzi na pytania i wątpliwości Wykonawców na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177; z późn.zm.), wyjaśnienia te umieszcza się również na stronie internetowej : www.zbojna.powiatlomzynski.pl/bip w menu tematycznym Przetargi.


Zenon Białobrzeski

Wójt Gminy Zbójna
Data powstania: wtorek, 8 lip 2008 07:53
Data opublikowania: wtorek, 8 lip 2008 07:56
Data przejścia do archiwum: środa, 23 lip 2008 14:46
Opublikował(a): Małgorzata Niewiadomska
Zaakceptował(a): Małgorzata Niewiadomska
Artykuł był czytany: 1369 razy