BIP Gminy Zbójna

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - olaj opałowy

Wójt Gminy Zbójna Zbójna, dnia 2.01.2007 roku
18-416 Zbójna ul. Łomżyńska 64
SG. 341-7/06


Do wszystkich Wykonawców
Nr postępowania SG. 341-7/06

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr SG. 341-7/06 w trybie przetargu nieograniczonego o wartości do 60 000 EURO
na dostawę 70.000 litrów oleju opałowego , o wartości opałowej nie mniejszej niż 42,4 MJ/kg, do kotłowni komunalnych na obszarze Gminy Zbójna, według wskazań zamawiającego w 2007 roku.

ZAWIADOMIENIE
o wyborze oferty najkorzystniejszej
Zamawiający: Gmina Zbójna reprezentowana przez Wójta Gminy Zbójna, 18-416 Zbójna, ul. Łomżyńska 64 działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych /Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm ./ informuje o wyniku postępowania.
W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy:
PTHU PRYMA 1 18-400 Łomża, ul. Aleje Legionów 152 , który zaoferował cenę brutto 1 litra oleju opałowego w wysokości: 2,05 zł .
Dziękujemy za udział w postępowaniu i zapraszamy do udziału w innych postępowaniach prowadzonych przez Gminę Zbójna.
.....................................
/ Zenon Białobrzeski
Wójt Gminy Zbójna /


Data powstania: środa, 3 sty 2007 15:16
Data opublikowania: środa, 3 sty 2007 15:17
Data przejścia do archiwum: wtorek, 4 gru 2007 08:43
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1468 razy