BIP Gminy Zbójna

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - węgiel

Wójt Gminy Zbójna Zbójna, dnia 2.01.2007 roku
18-416 Zbójna ul. Łomżyńska 64
SG. 341-6/06


Do wszystkich Wykonawców
Nr postępowania SG. 341-6/06

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr SG. 341-6/06 w trybie przetargu nieograniczonego o wartości do 60 000 EURO
na dostawę 250 ton węgla kamiennego (kostka), o kaloryczności minimum 27 tys. kJ/kg, do kotłowni komunalnych na obszarze Gminy Zbójna, według wskazań zamawiającego w 2007 roku.

ZAWIADOMIENIE
o wyborze oferty najkorzystniejszej
Zamawiający: Gmina Zbójna reprezentowana przez Wójta Gminy Zbójna, 18-416 Zbójna, ul. Łomżyńska 64 działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych /Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm ./ informuje o wyniku postępowania.
W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy:
„Barbórka” Z.Opoński, K. Marszeniuk Sp. J. 18-400 Łomża ul. Sikorskiego 166 A , który zaoferował cenę brutto 1 tony węgla w wysokości: 414,00 zł .
Dziękujemy za udział w postępowaniu i zapraszamy do udziału w innych postępowaniach prowadzonych przez Gminę Zbójna.
.....................................
/ Zenon Białobrzeski
Wójt Gminy Zbójna /

Data powstania: środa, 3 sty 2007 15:14
Data opublikowania: środa, 3 sty 2007 15:14
Data przejścia do archiwum: czwartek, 15 lis 2007 15:14
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1439 razy