BIP Gminy Zbójna

Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę wyposażenia kuchni szkolnych w Gminie Zbójna

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Wójt Gminy Zbójna Zbójna, dnia 18.08.2006 roku
18-416 Zbójna ul. Łomżyńska 64
SG. 341-5/06


Do wszystkich Wykonawców
Nr postępowania SG. 341-5/06

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr SG. 341-5/06 w trybie przetargu nieograniczonego o wartości do 60 000 EURO
na dostawę wyposażenia kuchni szkolnych w Gminie Zbójna, na które składają się urządzenia i sprzęt kuchenny oraz meble ze stali nierdzewnej.

ZAWIADOMIENIE
o wyborze oferty najkorzystniejszej
Zamawiający: Gmina Zbójna reprezentowana przez Wójta Gminy Zbójna, 18-416 Zbójna, ul. Łomżyńska 64 działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych /Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm ./ informuje o wyniku postępowania.
W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy:
MIG IMPORT–EKSPORT GŁOWACKI z siedzibą: 15-620 Białystok , ul. Elewatorska 29 A który zaoferował zryczałtowana cenę brutto w wysokości : 134 935,17 zł .
Dziękujemy za udział w postępowaniu i zapraszamy do udziału w innych postępowaniach prowadzonych przez Gminę Zbójna.
.....................................
/ Zenon Białobrzeski
Wójt Gminy Zbójna /
Data powstania: piątek, 18 sie 2006 14:37
Data opublikowania: piątek, 18 sie 2006 14:41
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 18 gru 2006 14:03
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1211 razy