BIP Gminy Zbójna

Udzielenie zamówienia publicznego

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego
Zbójna, 2006.04.12
SG. 341-3/06

Ogłoszenie
o udzielenie zamówienia publicznego


Zamawiający Wójt Gminy Zbójna 18-416 Zbójna, ul. Łomżyńska 64,
informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w dniu 2006.03.24 na opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji 7 budynków, będących własnością Gminy Zbójna, zgodnie z audytami energetycznymi udzielił zamówienia Wykonawcy :

Narodowej Agencji Poszanowania Energii S.A.
00-611 Warszawa, ul. Filtrowa
Odział w Białymstoku 15-404 Białystok ul. Młynowa 21

Zamawiający jednocześnie informuje, że w terminie składania ofert
tj. do dnia 2006.04.12 godzina 1000 wpłynęła 1 oferta, którą uznano za ważną.

Wójt Gminy Zbójna

Zenon Białobrzeski
Data powstania: środa, 12 kwi 2006 12:48
Data opublikowania: środa, 12 kwi 2006 12:49
Data przejścia do archiwum: wtorek, 8 sie 2006 08:38
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1220 razy