BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

WŁADZE GMINY

Art. 4. Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej mówi: "Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu. Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio."
Rozdział VII Konstytucji w całości poświęcony jest SAMORZĄDOWI TERYTORIALNEMU i tak Art. 163. wskazuje zadania samoerządu: "Samorząd terytorialny wykonuje zadania publiczne nie zastrzeżone przez Konstytucję lub ustawy dla organów innych władz publicznych."
Natomiast Art. 169. mówi, że: "Jednostki samorządu terytorialnego wykonują swoje zadania za pośrednictwem organów stanowiących i wykonawczych.
Wybory do organów stanowiących są powszechne, równe, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym. Zasady i tryb zgłaszania kandydatów i przeprowadzania wyborów oraz warunki ważności wyborów określa ustawa." Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. mieszkańcy gminy podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym (poprzez wybory i referendum) lub za pośrednictwem organów gminy.(Art. 11).
Organami gminy są:
1) rada gminy,
2) wójt (burmistrz, prezydent miasta). (Art. 11a)
Data powstania: poniedziałek, 19 maj 2003 16:03
Data opublikowania: poniedziałek, 19 maj 2003 16:09
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 21573 razy