BIP Gminy Zbójna

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zbójna, 2005.02 23 SG. 341-5/05

Zamawiający Urząd Gminy Zbójna 18-416 Zbójna, ul. Łomżyńska 64,
informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w dniu 2005.01.27 na
obsługę rachunku bieżącego Urzędu Gminy Zbójna

udzielono zamówienia Wykonawcy:

Bank Spółdzielczy
18-400 Łomża, ul. Aleja Legionów 5

którego oferta oznaczona Nr 1 uzyskała najwyższą ilość punktów.
Kryteria, według których oceniano oferty w wybranej ofercie wynosiły:
1/ oprocentowanie środków na rachunku bieżącym - w wysokości 3,5 %,
2/ oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym - w wysokości 9 %,
3/ koszty prowadzenia rachunku bieżącego – w wysokości 575 zł na miesiąc.

Zamawiający jednocześnie informuje, że w terminie składania ofert tj. do dnia 2005.02.21 godzina 1000 wpłynęły 2 oferty, które zostały uznane
za ważne i dopuszczona do dalszego rozpatrywania.Wójt Gminy Zbójna

Zenon Białobrzeski

Data powstania: środa, 23 lut 2005 11:47
Data opublikowania: środa, 23 lut 2005 11:49
Data przejścia do archiwum: środa, 30 lis 2005 14:46
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1449 razy