BIP Gminy Zbójna

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zbójna, 2005.02 21 SG. 341-6/05


Zamawiający Urząd Gminy Zbójna 18-416 Zbójna, ul. Łomżyńska 64,
informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w dniu 2005.02.03 na
usługi bankowe, polegające na udzieleniu kredytu obrotowego, krótkoterminowego na wydatki bieżące Gminy Zbójna w wysokości 300.000,00 zł
( słownie : trzysta złotych) na następujących warunkach spłaty:
1/ spłata kredytu w 3 równych ratach miesięcznych, po 100.000,00 zł z terminami spłaty na dzień: 31 października 2005 r., 30 listopada 2005 r. i 31 grudnia 2005 r.
2/ odsetki od udzielonego kredytu płatne 1 raz w miesiącu, ostatniego dnia każdego miesiąca

udzielono zamówienia Wykonawcy:

Bank BPH Spółka Akcyjna
Oddział w Łomży ul. Zawadzka 4
18-400 Łomża

który złożył ofertę oznaczoną Nr 1 o cenie ofertowej
w wysokości 20.512,83 zł , która jest łącznym kosztem kredytu w całym okresie spłaty na warunkach określonych na wstępie ogłoszenia.

Zamawiający jednocześnie informuje , że w terminie składania ofert tj. do dnia 2005.02.21 godzina 1000 wpłynęła 1 oferta, która została uznana
za ważną i dopuszczona do dalszego rozpatrywania.
Wójt Gminy Zbójna

Zenon Białobrzeski

Data powstania: wtorek, 22 lut 2005 11:05
Data opublikowania: wtorek, 22 lut 2005 11:07
Data przejścia do archiwum: środa, 30 lis 2005 14:46
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1408 razy