BIP Gminy Zbójna

Zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie Gminy Zbójna w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

Procedura wydania zezwolenia na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt, grzebowiska zwłok zwierzęcych i ich części, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, ochronę przed bezdomnymi zwierzętami

Wymagane dokumenty

 

  1. Zaświadczenie lub oświadczenie o braku zaległości podatkowych.
  2. Zaświadczenie lub oświadczenie o braku zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.
  3. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.
  4. Dokument potwierdzający posiadanie specjalistycznych środków przeznaczonych do chwytania oraz transportowania bezdomnych zwierząt, np. umowa sprzedaży, najmu lub faktura.
  5. Umowa o stałej współpracy z lekarzem weterynarii.

 

 

Miejsce składania pism

Urząd Gminy Zbójna

 

Termin i sposób załatwienia

30 dni

 

Opłaty

opłata skarbowa 616,00 zł na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783, 443, poz. 1358, poz. 1607 i poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 65 i poz. 195.) część III poz. 44 pkt. 1.

 

Podstawa prawna

Art. 7 ust. 3 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250). Rozporządzenie Ministra Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. z 2004 r. nr 158 poz. 1657 ze zm.).

 

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białymstoku.

 

Pliki do pobrania:

Data powstania: środa, 20 kwi 2016 14:17
Data opublikowania: środa, 20 kwi 2016 14:19
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 232 razy