BIP Gminy Zbójna

Zarządzenie Nr 98/15 Wójta Gminy Zbójna z dnia 13 listopada 2015 roku

w sprawie ogłoszenia rokowań na zbycie nieruchomości.

Na podstawie art. 30 ust.1, pkt 3 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
/ Dz. U. z 2015 r. poz. 1515/ i art. 38 ust.1-2, art. 39 ust. 2 i art. 40 ust. 1, pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2015 r. poz.1774 / oraz § 25 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1490) Wójt Gminy Zbójna zarządza, co następuje:

 

§ 1

 

Ogłasza się rokowania, zgodnie z załącznikiemdo niniejszego zarządzenia, na zbycie nieruchomości zabudowanej budynkiem wzniesionym w 1976 r. dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym o pow. zabudowy 134 m2 i budynkiem gospodarczym o pow. 72,2 m2,położonej na działce Nr 871/2 o pow. 2.050 m2 w Dobrym Lesie, KW. LM1L/00008124/1.

 

§ 2

1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu przez okres 30 dni w siedzibie Urzędu Gminy Zbójna,
   na stronie internetowej www.zbojna.powiatlomzynski.pl oraz w sołectwie Dobry Las.

2. Ogłoszenie o rokowaniachzamieszcza się na internetowych serwisach prasowych PGN:
   www.nieruchomościprzetargi.pl i www.nieruchomościprzetargi.org.

 

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Zbójna.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

                                                                                                   Wójt Gminy Zbójna

                                                                                                     Zenon Białobrzeski

Pliki do pobrania:

Data powstania: piątek, 13 lis 2015 09:11
Data opublikowania: piątek, 13 lis 2015 09:12
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 636 razy