Gmina Zbójna

so, 29 sierpnia 2015 Imieniny: Sabiny i Jana

Wybierz wydział:

Urząd Gminy w Zbójnej

ul. Łomżyńska 64
18-416 Zbójna

tel.: 86 2140029
e-mail: ugzbojna@lo.home.pl

Kurpie to region położony w północno-wschodniej części Mazowsza, nazwanej (wraz z Mazurami) przez Oskara Kolberga Mazowszem Starym, któremu poświęcił jeden z tomów swego monumentalnego dzieła Lud, jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania (...), pieśni, muzyka i tańce (Mazowsze T. IV). We wstępie pisał: Me masz podobno w Królestwie smutniejszej okolicy nad puszczę Myszeniecką (...). Me ujrzysz tam, jak tylko wydmy piaszczyste, obszerną przestrzeń ziemi lotnym piaskiem zasy­paną i do uprawy mniej zdatną. Bagna błotniste i lasy nikczemne, bo na lichym gruncie nawet sos­nowe drzewo tępo i krzywo rośnie. Obszar ten nazywany jest Puszczą Zieloną. Jego mieszkańcy już przez Kolberga określani byli Puszczakami lub Kurpiami.

Kurpie jako region słyną z kilku specyficznych tylko dla tego regionu wytworów kulturalnych. Najsłynniejsze z nich to wyroby z bursztynu powstające tutaj od początku 17 wieku, inne to kurpiowskie wycinanki, rzeźby i palmy wielkanocne.
Wycinanki robiły tylko i wyłącznie kobiety. Przedstawiają one rozmaite figury, smoki, kwiaty i różnych dziwacznych zwierząt. Kiedyś wycinanki te służyły do ozdabiania kurpiowskich chat, teraz są one ciekawymi pamiątkami z tego regionu.
Mężyźni na kurpiach trudnili się głównie rzeźbiarstwem. Tworzyli oni przede wszystkim rzeźby religijne np. rzeźba Pana Jezusa Frasobliwego. Większe figury stawiane były na rozstajach dróg i przy drogach we wsiach. Do dzisiaj jeszcze we wsiach pozostał zwyczaj aby na nabożeństwa "majowe", "czerwcowe" lub różaniec spotykać się przy przydrożnych krzyżach i figurach.


Szkody w rolnictwie wyrządzone przez suszę

Wójt Gminy Zbójna informuje rolników którzy ponieśli straty w uprawach polowych i użytkach zielonych z powodu występującej suszy, że mogą składać wnioski do Urzędu Gminy Zbójna o oszacowanie start. Wnioski przyjmowane będą w Urzędzie Gminy Zbójna do dnia 31.07.2015 w pokoju nr 12. Wniosek w załączeniu.
więcej

Zarządzenie Nr 50/15 Wójta Gminy Zbójna z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie ogłoszenia przetargów ustnych nieograniczonych na zbycie nieruchomości.
więcej

I Ogólnopolski Festiwal „Barwy Folkloru”

foto
W sobotę, 15 sierpnia, na scenie widowiskowo-kinowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie odbył się I Ogólnopolski Festiwal „Barwy Folkloru”. Film
więcej

Odznaczenia z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego

27.05.2015 Warszawa, Uroczystośc z okazji 25 lecia Samorządności z udziałem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego..  foto: Eliza Radzikowska-Białobrzewska/KPRP
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski podczas uroczystości z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego, wręczył odznaczenia państwowe za wybitne zasługi dla rozwoju samorządu terytorialnego w Polsce, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i działalności społecznej. Nasz Wójt Zenon Białobrzeski odznaczony został KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI
więcej

ZMIANA HARMONOGRAMU ODBIORU ODPADÓW

Z TERENU GMINY ZBÓJNA NA 2015 ROK OBOWIĄZUJĄCA OD MIESIĄCA MARCA 2015R. Od stycznia 2015 roku wpłat dokonujemy na następujące konto: 29 8757 0001 2604 7005 2000 0100 Bank Spółdzielczy w Łomży o/Nowogród. Wpłaty proszę wnosić raz na miesiąc w terminie do 15 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu w którym istniał obowiązek ponoszenia opłaty.
więcej

Pokaz Ratownictwa w Zbójnej

foto
W dniu 3 czerwca 2015 w Zbójnej dla uczniów ze szkół z terenu gminy został przeprowadzony pokaz ratownictwa drogowego i udzielania pierwszej pomocy. W pozorowanym wypadku samochodowym udział wzięły dwa wozy OSP Zbójna, radiowóz z policjantami z posterunku w Nowogrodzie oraz dwa pojazdy Grupy Ratowniczej.
więcej

Powiatowy Dzień Strażaka Zbójna 2015r.

foto
17 maja w Zbójnej odbyły się uroczystości związane z obchodami Powiatowego Dnia Strażaka 2015r. Poczty sztandarowe, zebrani druhowie, zaproszeni gości w uroczystym pochodzie przeszli do Kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Wincentego a’Paulo w Zbójnej aby uczestniczyć we mszy św. w intencji strażaków.
więcej

Iluminacja obiektów zabytkowych na terenie Gminy Zbójna

Kościół parafialny w Zbójnej pw. św. Wincentego aPaulo
W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich różnicowanie gospodarki wiejskiej.W ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - Odnowa i rozwój wsi, Gmina Zbójna wykonała projekt pt "Iluminacja obiektów zabytkowych na terenie Gminy Zbójna." W ramach jego realizacji zostały wykonanie instalacje oświetlające kościoły z terenu gminy, tj. Kościół parafialny w Zbójnej, Kuziach i Dobrym Lesie.
więcej


Zmiany na stanowisku Skarbnika Gminy Zbójna

Podziekowania dla Elżbiety Parzych od Wójta Gminy Zenona Białobrzeskiego, Przewodniczącego Rady Andrzeja Lemańskiego
Na IV sesji Rady Gminy Zbójna w dniu 21 kwietnia 2015 roku podjęto dwie ważne uchwały. Pierwsza z nich dotyczyła odwołania skarbnika gminy, druga natomiast powołania nowego skarbnika.
więcej

Konsultacje Społeczne Lokalnej Strategii Rozwoju

foto
Zapraszamy na konsultacje społeczne Lokalnej Strategii Działania 16 sierpnia 2015 w miejscowości Kuzie, oraz 23 sierpnia w Dobrym Lesie.
więcej