Gmina Zbójna

cz, 05 marca 2015 Imieniny: Fryderyka i Wacława

ZMIANA HARMONOGRAMU ODBIORU ODPADÓW

Z TERENU GMINY ZBÓJNA NA 2015 ROK OBOWIĄZUJĄCA OD MIESIĄCA MARCA 2015R. Od stycznia 2015 roku wpłat dokonujemy na następujące konto: 29 8757 0001 2604 7005 2000 0100 Bank Spółdzielczy w Łomży o/Nowogród. Wpłaty proszę wnosić raz na miesiąc w terminie do 15 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu w którym istniał obowiązek ponoszenia opłaty.
więcej

Wybierz wydział:

Urząd Gminy w Zbójnej

ul. Łomżyńska 64
18-416 Zbójna

tel.: 86 2140029
e-mail: ugzbojna@lo.home.pl

Kurpie to region położony w północno-wschodniej części Mazowsza, nazwanej (wraz z Mazurami) przez Oskara Kolberga Mazowszem Starym, któremu poświęcił jeden z tomów swego monumentalnego dzieła Lud, jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania (...), pieśni, muzyka i tańce (Mazowsze T. IV). We wstępie pisał: Me masz podobno w Królestwie smutniejszej okolicy nad puszczę Myszeniecką (...). Me ujrzysz tam, jak tylko wydmy piaszczyste, obszerną przestrzeń ziemi lotnym piaskiem zasy­paną i do uprawy mniej zdatną. Bagna błotniste i lasy nikczemne, bo na lichym gruncie nawet sos­nowe drzewo tępo i krzywo rośnie. Obszar ten nazywany jest Puszczą Zieloną. Jego mieszkańcy już przez Kolberga określani byli Puszczakami lub Kurpiami.

Kurpie jako region słyną z kilku specyficznych tylko dla tego regionu wytworów kulturalnych. Najsłynniejsze z nich to wyroby z bursztynu powstające tutaj od początku 17 wieku, inne to kurpiowskie wycinanki, rzeźby i palmy wielkanocne.
Wycinanki robiły tylko i wyłącznie kobiety. Przedstawiają one rozmaite figury, smoki, kwiaty i różnych dziwacznych zwierząt. Kiedyś wycinanki te służyły do ozdabiania kurpiowskich chat, teraz są one ciekawymi pamiątkami z tego regionu.
Mężyźni na kurpiach trudnili się głównie rzeźbiarstwem. Tworzyli oni przede wszystkim rzeźby religijne np. rzeźba Pana Jezusa Frasobliwego. Większe figury stawiane były na rozstajach dróg i przy drogach we wsiach. Do dzisiaj jeszcze we wsiach pozostał zwyczaj aby na nabożeństwa "majowe", "czerwcowe" lub różaniec spotykać się przy przydrożnych krzyżach i figurach.

Iluminacja obiektów zabytkowych na terenie Gminy Zbójna

Kościół parafialny w Zbójnej pw. św. Wincentego aPaulo
W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich różnicowanie gospodarki wiejskiej.W ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - Odnowa i rozwój wsi, Gmina Zbójna wykonała projekt pt "Iluminacja obiektów zabytkowych na terenie Gminy Zbójna." W ramach jego realizacji zostały wykonanie instalacje oświetlające kościoły z terenu gminy, tj. Kościół parafialny w Zbójnej, Kuziach i Dobrym Lesie.
więcej


Nowa linia do Zbójnej już w listopadzie

W związku z planowanym zakończeniem przebudowy drogi Nr 645 od 17 listopada 2014r. uruchamiamy linię autobusową Nr „19”, która umożliwi bezpośredni dojazd autobusem MPK ze Zbójnej do Łomży. Nowa linia kursować będzie na trasie: Nowogród – Morgowniki – Dębniki – Zbójna. Dojazd do Łomży możliwy będzie bez przesiadki.
więcej

Radni Gminy Zbójna wybrani w wyborach samorządowych

Radni wybrani z poszczególnych komitetów wyborczych: 1/ K.W. PSL - 9 radnych, 2/ K.W. Prawo i Sprawiedliwość - 6 radnych. Na 15 radnych wybrane zostały 2 kobiety reprezentujące miejscowość Zbójna. Nowo wybranych radnych jest 8 osób, a 7 radnych jest z poprzedniej kadencji.
więcej

"Schetynówki” będą w Gminie Zbójna

W dniu 31 października 2014r. została ogłoszona wstępna lista rankingowa wniosków o dofinansowanie zadań zgłoszonych do dofinansowania na 2015 r. przez samorządy powiatowe i gminne województwa podlaskiego w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój. Wniosek złożony przez Gminę Zbójna pt. "Przebudowa i rozbudowa układu drogowego na terenie miejscowości Zbójna Etap II, oraz droga Piasutno Żelazne Gietki" został zakwalifikowany na 11 pozycji na 60 złożonych wniosków z 17 punktami.
więcej

Zasady optymalnej segregacji odpadów obowiązującej na terenie Gminy Zbójna

Stanowisko Ministerstwa Środowiska w związku z ustalonymi zasadami segregowania odpadów. W związku z zapytaniami ze strony właścicieli nieruchomości odnośnie ustalonych w gminach zasad segregowania odpadów komunalnych uprzejmie informujemy, że w ustawie o odpadach zdefiniowane zostało selektywne zbieranie jako zbieranie, w ramach którego dany strumień odpadów, w celu ułatwienia specyficznego przetwarzania, obejmuje odpady charakteryzujące się takimi samymi właściwościami i takimi samymi cechami.
więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie Nr 55/14 Wójta Gminy Zbójna z dnia 8 sierpnia 2014 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Zbójna.
więcej