Gmina Zbójna

pt, 29 maja 2015 Imieniny: Teodozji i Magdaleny

Powiatowy Dzień Strażaka Zbójna 2015r.

foto
17 maja w Zbójnej odbyły się uroczystości związane z obchodami Powiatowego Dnia Strażaka 2015r. Poczty sztandarowe, zebrani druhowie, zaproszeni gości w uroczystym pochodzie przeszli do Kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Wincentego a’Paulo w Zbójnej aby uczestniczyć we mszy św. w intencji strażaków.
więcej

Wybierz wydział:

Urząd Gminy w Zbójnej

ul. Łomżyńska 64
18-416 Zbójna

tel.: 86 2140029
e-mail: ugzbojna@lo.home.pl

Kurpie to region położony w północno-wschodniej części Mazowsza, nazwanej (wraz z Mazurami) przez Oskara Kolberga Mazowszem Starym, któremu poświęcił jeden z tomów swego monumentalnego dzieła Lud, jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania (...), pieśni, muzyka i tańce (Mazowsze T. IV). We wstępie pisał: Me masz podobno w Królestwie smutniejszej okolicy nad puszczę Myszeniecką (...). Me ujrzysz tam, jak tylko wydmy piaszczyste, obszerną przestrzeń ziemi lotnym piaskiem zasy­paną i do uprawy mniej zdatną. Bagna błotniste i lasy nikczemne, bo na lichym gruncie nawet sos­nowe drzewo tępo i krzywo rośnie. Obszar ten nazywany jest Puszczą Zieloną. Jego mieszkańcy już przez Kolberga określani byli Puszczakami lub Kurpiami.

Kurpie jako region słyną z kilku specyficznych tylko dla tego regionu wytworów kulturalnych. Najsłynniejsze z nich to wyroby z bursztynu powstające tutaj od początku 17 wieku, inne to kurpiowskie wycinanki, rzeźby i palmy wielkanocne.
Wycinanki robiły tylko i wyłącznie kobiety. Przedstawiają one rozmaite figury, smoki, kwiaty i różnych dziwacznych zwierząt. Kiedyś wycinanki te służyły do ozdabiania kurpiowskich chat, teraz są one ciekawymi pamiątkami z tego regionu.
Mężyźni na kurpiach trudnili się głównie rzeźbiarstwem. Tworzyli oni przede wszystkim rzeźby religijne np. rzeźba Pana Jezusa Frasobliwego. Większe figury stawiane były na rozstajach dróg i przy drogach we wsiach. Do dzisiaj jeszcze we wsiach pozostał zwyczaj aby na nabożeństwa "majowe", "czerwcowe" lub różaniec spotykać się przy przydrożnych krzyżach i figurach.


ZMIANA HARMONOGRAMU ODBIORU ODPADÓW

Z TERENU GMINY ZBÓJNA NA 2015 ROK OBOWIĄZUJĄCA OD MIESIĄCA MARCA 2015R. Od stycznia 2015 roku wpłat dokonujemy na następujące konto: 29 8757 0001 2604 7005 2000 0100 Bank Spółdzielczy w Łomży o/Nowogród. Wpłaty proszę wnosić raz na miesiąc w terminie do 15 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu w którym istniał obowiązek ponoszenia opłaty.
więcej

Zmiany na stanowisku Skarbnika Gminy Zbójna

Podziekowania dla Elżbiety Parzych od Wójta Gminy Zenona Białobrzeskiego, Przewodniczącego Rady Andrzeja Lemańskiego
Na IV sesji Rady Gminy Zbójna w dniu 21 kwietnia 2015 roku podjęto dwie ważne uchwały. Pierwsza z nich dotyczyła odwołania skarbnika gminy, druga natomiast powołania nowego skarbnika.
więcej


Iluminacja obiektów zabytkowych na terenie Gminy Zbójna

Kościół parafialny w Zbójnej pw. św. Wincentego aPaulo
W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich różnicowanie gospodarki wiejskiej.W ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - Odnowa i rozwój wsi, Gmina Zbójna wykonała projekt pt "Iluminacja obiektów zabytkowych na terenie Gminy Zbójna." W ramach jego realizacji zostały wykonanie instalacje oświetlające kościoły z terenu gminy, tj. Kościół parafialny w Zbójnej, Kuziach i Dobrym Lesie.
więcej