Gmina Zbójna

pon, 20 kwietnia 2015 Imieniny: Czesława i Agnieszki

KOMUNIKAT - przerwa w dostawie wody z wodociągu gminnego.

Gmina Zbójna informuje, że w związku z pracami budowlanymi na drogach gminnych w miejscowości Zbójna i koniecznością przebudowy sieci wodociągowej w dniach 27, 28, 30, 31 marca 2015 w godz. od 9:00 do 17:00 na terenie Gminy nastąpi przerwa w dostawie wody. Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody. Za zaistniałą sytuację serdecznie przepraszamy.
więcej

Wybierz wydział:

Urząd Gminy w Zbójnej

ul. Łomżyńska 64
18-416 Zbójna

tel.: 86 2140029
e-mail: ugzbojna@lo.home.pl

Kurpie to region położony w północno-wschodniej części Mazowsza, nazwanej (wraz z Mazurami) przez Oskara Kolberga Mazowszem Starym, któremu poświęcił jeden z tomów swego monumentalnego dzieła Lud, jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania (...), pieśni, muzyka i tańce (Mazowsze T. IV). We wstępie pisał: Me masz podobno w Królestwie smutniejszej okolicy nad puszczę Myszeniecką (...). Me ujrzysz tam, jak tylko wydmy piaszczyste, obszerną przestrzeń ziemi lotnym piaskiem zasy­paną i do uprawy mniej zdatną. Bagna błotniste i lasy nikczemne, bo na lichym gruncie nawet sos­nowe drzewo tępo i krzywo rośnie. Obszar ten nazywany jest Puszczą Zieloną. Jego mieszkańcy już przez Kolberga określani byli Puszczakami lub Kurpiami.

Kurpie jako region słyną z kilku specyficznych tylko dla tego regionu wytworów kulturalnych. Najsłynniejsze z nich to wyroby z bursztynu powstające tutaj od początku 17 wieku, inne to kurpiowskie wycinanki, rzeźby i palmy wielkanocne.
Wycinanki robiły tylko i wyłącznie kobiety. Przedstawiają one rozmaite figury, smoki, kwiaty i różnych dziwacznych zwierząt. Kiedyś wycinanki te służyły do ozdabiania kurpiowskich chat, teraz są one ciekawymi pamiątkami z tego regionu.
Mężyźni na kurpiach trudnili się głównie rzeźbiarstwem. Tworzyli oni przede wszystkim rzeźby religijne np. rzeźba Pana Jezusa Frasobliwego. Większe figury stawiane były na rozstajach dróg i przy drogach we wsiach. Do dzisiaj jeszcze we wsiach pozostał zwyczaj aby na nabożeństwa "majowe", "czerwcowe" lub różaniec spotykać się przy przydrożnych krzyżach i figurach.

Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Zbójna

foto
Szanowni Mieszkańcy Gminy Zbójna, Nasza Gmina przystąpiła do opracowania „Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Zbójna”. Celem realizacji zadania jest zaplanowanie gospodarki niskoemisyjnej w Gminie i umożliwienie mieszkańcom wykorzystania środków finansowych z funduszy unijnych i z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, m.in. na termomodernizację budynków, wymianę nieefektywnych źródeł ciepła, montaż kolektorów słonecznych, itp. Tylko gminy wdrażające Plan gospodarki niskoemisyjnej będą mogły wspierać mieszkańców w ubieganiu się o dodatkowe środki finansowe dla zamierzonych inwestycji. W związku z tym, Urząd Gminy Zbójna zwraca się z prośbą o wypełnienie ankiety, która dostępna jest w formie elektronicznej na stronie http://www.emisja.org/zbojna. Wersja papierowa została również dostarczona do mieszkańców Gminy oraz dostępna jest w Urzędzie Gminy w Zbójnej (ul. Łomżyńska 64). Tel. 862140029
więcejZMIANA HARMONOGRAMU ODBIORU ODPADÓW

Z TERENU GMINY ZBÓJNA NA 2015 ROK OBOWIĄZUJĄCA OD MIESIĄCA MARCA 2015R. Od stycznia 2015 roku wpłat dokonujemy na następujące konto: 29 8757 0001 2604 7005 2000 0100 Bank Spółdzielczy w Łomży o/Nowogród. Wpłaty proszę wnosić raz na miesiąc w terminie do 15 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu w którym istniał obowiązek ponoszenia opłaty.
więcej

Ogłoeszenie Wójta Gminy Zbójna w sprawie montażu kolektorów słonecznych

Szanowni Państwo informuję, że od dnia 9 marca 2015 roku na terenie naszej Gminy będą wykonywane prace projektowe dotyczące instalacji solarnych. Pracownicy wykonawcy będą posiadać pisemne upoważnienia podpisane przez Wójta Gminy. Prace w terenie będą prowadzone od godziny 8:00 do godziny 18:00 Natomiast od 18:00 do 21:30 będą wykonywane telefony w celu umówienia spotkania. Pracownicy wykonawcy nie pobierają żadnych pieniędzy za wykonane prace projektowe!!! Proszę uważać na oszustów!!! Uprzejmie proszę o umieszczenie nr domu w widocznym miejscu oraz o zamknięcie lub uwiązanie psów w dniu odwiedzin. Wójt Gminy Zbójna Zenon Białobrzeski
więcej

Iluminacja obiektów zabytkowych na terenie Gminy Zbójna

Kościół parafialny w Zbójnej pw. św. Wincentego aPaulo
W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich różnicowanie gospodarki wiejskiej.W ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - Odnowa i rozwój wsi, Gmina Zbójna wykonała projekt pt "Iluminacja obiektów zabytkowych na terenie Gminy Zbójna." W ramach jego realizacji zostały wykonanie instalacje oświetlające kościoły z terenu gminy, tj. Kościół parafialny w Zbójnej, Kuziach i Dobrym Lesie.
więcej

"Schetynówki” będą w Gminie Zbójna

W dniu 31 października 2014r. została ogłoszona wstępna lista rankingowa wniosków o dofinansowanie zadań zgłoszonych do dofinansowania na 2015 r. przez samorządy powiatowe i gminne województwa podlaskiego w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój. Wniosek złożony przez Gminę Zbójna pt. "Przebudowa i rozbudowa układu drogowego na terenie miejscowości Zbójna Etap II, oraz droga Piasutno Żelazne Gietki" został zakwalifikowany na 11 pozycji na 60 złożonych wniosków z 17 punktami.
więcej