Gmina Zbójna

pt, 05 lutego 2016 Imieniny: Agaty i Adelajdy

Wybierz wydział:

Urząd Gminy w Zbójnej

ul. Łomżyńska 64
18-416 Zbójna

tel.: 86 2140029
e-mail: ugzbojna@lo.home.pl

Kurpie to region położony w północno-wschodniej części Mazowsza, nazwanej (wraz z Mazurami) przez Oskara Kolberga Mazowszem Starym, któremu poświęcił jeden z tomów swego monumentalnego dzieła Lud, jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania (...), pieśni, muzyka i tańce (Mazowsze T. IV). We wstępie pisał: Me masz podobno w Królestwie smutniejszej okolicy nad puszczę Myszeniecką (...). Me ujrzysz tam, jak tylko wydmy piaszczyste, obszerną przestrzeń ziemi lotnym piaskiem zasy­paną i do uprawy mniej zdatną. Bagna błotniste i lasy nikczemne, bo na lichym gruncie nawet sos­nowe drzewo tępo i krzywo rośnie. Obszar ten nazywany jest Puszczą Zieloną. Jego mieszkańcy już przez Kolberga określani byli Puszczakami lub Kurpiami.

Kurpie jako region słyną z kilku specyficznych tylko dla tego regionu wytworów kulturalnych. Najsłynniejsze z nich to wyroby z bursztynu powstające tutaj od początku 17 wieku, inne to kurpiowskie wycinanki, rzeźby i palmy wielkanocne.
Wycinanki robiły tylko i wyłącznie kobiety. Przedstawiają one rozmaite figury, smoki, kwiaty i różnych dziwacznych zwierząt. Kiedyś wycinanki te służyły do ozdabiania kurpiowskich chat, teraz są one ciekawymi pamiątkami z tego regionu.
Mężyźni na kurpiach trudnili się głównie rzeźbiarstwem. Tworzyli oni przede wszystkim rzeźby religijne np. rzeźba Pana Jezusa Frasobliwego. Większe figury stawiane były na rozstajach dróg i przy drogach we wsiach. Do dzisiaj jeszcze we wsiach pozostał zwyczaj aby na nabożeństwa "majowe", "czerwcowe" lub różaniec spotykać się przy przydrożnych krzyżach i figurach.

Informacja dotycząca nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2016r.

foto
Nieodpłatna pomoc prawna jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym w dwóch punktach nieodpłatnej pomocy prawnej , zorganizowanych przez powiat łomżyński od stycznia 2016r. Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej: 1) w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży, ul. Nowogrodzka 1, pokój 303 (III piętro) : w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki od godziny 9.00 do godziny 13.00, tel. 215 80 24. 2) w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27 , pokój 215 : w poniedziałki w godzinach 8.00–12.00; wtorki, środy, czwartki, piątki w godzinach 11.00 – 15.00, tel. 86 216 48 79 .
więcejZarządzenie Nr 104/15 Wójta Gminy Zbójna z dnia 7 grudnia 2015 roku

w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na zbycie nieruchomości.
więcej


„Rekultywacja gminnych składowisk odpadów komunalnych województwa podlaskiego”

foto
Projekt został realizowany przez 10 samorządów: Filipów, Grabowo, Hajnówka, Krypno, Kulesze Kościelne, Nowogród, Radziłów, Zbójna, Miasto Łomża oraz w Miasto Kolno, które jest liderem Projektu. Łączna powierzchnia rekultywacji to prawie 8 ha. Głównym celem Projektu jest przywrócenie wartości przyrodniczych terenom po zamkniętych składowiskach odpadów między innymi poprzez właściwe ukształtowanie terenu, odtworzenie gleby, uregulowanie właściwych stosunków wodnych oraz wprowadzenie roślinności. Z krajobrazów gmin uczestniczących w Projekcie w szybkim tempie zniknęły szkodliwe góry odpadów. W ich miejscu pojawiły się wysypy zieleni otoczone edukacyjnymi ścieżkami. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wartość Projektu: 4 388 534,01 PLN Wartość dofinansowania: 3 730 253, 90 PLN
więcej

Wykorzystanie energii odnawialnej poprzez zastosowanie instalacji solarnych celem poprawy środowiska

foto
W dniu 19.08.2014r Gmina Zbójna podpisała umowę na realizacje projektu pod nazwą "Wykorzystanie energii odnawialnej poprzez zastosowanie instalacji solarnych celem poprawy środowiska naturalnego gminy Zbójna”. W ramach jego realizacji zostną wykonane instalacje solarne w budynkach mieszkalnych na terenie gminy.
więcej