Gmina Zbójna

nie, 21 grudnia 2014 Imieniny: Tomasza i Tomisława

Wybierz wydział:

Urząd Gminy w Zbójnej

ul. Łomżyńska 64
18-416 Zbójna

tel.: 86 2140029
e-mail: ugzbojna@lo.home.pl

Kurpie to region położony w północno-wschodniej części Mazowsza, nazwanej (wraz z Mazurami) przez Oskara Kolberga Mazowszem Starym, któremu poświęcił jeden z tomów swego monumentalnego dzieła Lud, jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania (...), pieśni, muzyka i tańce (Mazowsze T. IV). We wstępie pisał: Me masz podobno w Królestwie smutniejszej okolicy nad puszczę Myszeniecką (...). Me ujrzysz tam, jak tylko wydmy piaszczyste, obszerną przestrzeń ziemi lotnym piaskiem zasy­paną i do uprawy mniej zdatną. Bagna błotniste i lasy nikczemne, bo na lichym gruncie nawet sos­nowe drzewo tępo i krzywo rośnie. Obszar ten nazywany jest Puszczą Zieloną. Jego mieszkańcy już przez Kolberga określani byli Puszczakami lub Kurpiami.

Kurpie jako region słyną z kilku specyficznych tylko dla tego regionu wytworów kulturalnych. Najsłynniejsze z nich to wyroby z bursztynu powstające tutaj od początku 17 wieku, inne to kurpiowskie wycinanki, rzeźby i palmy wielkanocne.
Wycinanki robiły tylko i wyłącznie kobiety. Przedstawiają one rozmaite figury, smoki, kwiaty i różnych dziwacznych zwierząt. Kiedyś wycinanki te służyły do ozdabiania kurpiowskich chat, teraz są one ciekawymi pamiątkami z tego regionu.
Mężyźni na kurpiach trudnili się głównie rzeźbiarstwem. Tworzyli oni przede wszystkim rzeźby religijne np. rzeźba Pana Jezusa Frasobliwego. Większe figury stawiane były na rozstajach dróg i przy drogach we wsiach. Do dzisiaj jeszcze we wsiach pozostał zwyczaj aby na nabożeństwa "majowe", "czerwcowe" lub różaniec spotykać się przy przydrożnych krzyżach i figurach.

Przedsięwzięcia realizowane w Gminie Zbójna w ostatniej kadencji.

Władze samorządowe świadome są wpływu, jakie ich działania wywierają na warunki życia mieszkańców gminy. Zdają sobie sprawę z zachodzących przemian i wspólnie z mieszkańcami dążą do zwiększenia możliwości trwałego i zrównoważonego rozwoju. Aby uzyskać maksymalne, możliwe do osiągnięcia efekty, nieustannie pozyskujemy pieniądze z różnych źródeł finansowania na rozwój gminy i kreowanie jej przyszłości. Staramy się jak najlepiej wykorzystywać gminne zasoby finansowe i organizacyjne, w celu bardziej efektywnego i skutecznego zaspokojenia potrzeb zbiorowych mieszkańców.
więcej

Nowa linia do Zbójnej już w listopadzie

W związku z planowanym zakończeniem przebudowy drogi Nr 645 od 17 listopada 2014r. uruchamiamy linię autobusową Nr „19”, która umożliwi bezpośredni dojazd autobusem MPK ze Zbójnej do Łomży. Nowa linia kursować będzie na trasie: Nowogród – Morgowniki – Dębniki – Zbójna. Dojazd do Łomży możliwy będzie bez przesiadki.
więcej

"Schetynówki” będą w Gminie Zbójna

W dniu 31 października 2014r. została ogłoszona wstępna lista rankingowa wniosków o dofinansowanie zadań zgłoszonych do dofinansowania na 2015 r. przez samorządy powiatowe i gminne województwa podlaskiego w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój. Wniosek złożony przez Gminę Zbójna pt. "Przebudowa i rozbudowa układu drogowego na terenie miejscowości Zbójna Etap II, oraz droga Piasutno Żelazne Gietki" został zakwalifikowany na 11 pozycji na 60 złożonych wniosków z 17 punktami.
więcej

KOMPUTEROWE BADANIE WZROKU I POMIAR CIŚNIENIA ŚRÓDGAŁKOWEGO

(PROFILAKTYKA JASKRY) W dniu: 21.11.2014r. w Ośrodku Zdrowia ul. Łomżyńska 40 w Zbójnej w godzinach od 09:00 do 12:00, odbędą się komputerowe badania wzroku oraz pomiar ciśnienia śródgałkowego dla Mieszkańców gminy. Zapisy telefonicznie 86)214-00-01 Koszt badania komputerowego ostrości wzroku - 5 zł Koszt pomiaru ciśnienia śródgałkowego - 10 zł(Dodatkowe) Zapisy prowadzone będą do dnia 21.11.2014r. Podczas badania istnieje możliwość zapisania się na konsultację okulistyczną oraz zamówienia okularów korekcyjnych. Badanie przeznaczone jest dla osób dorosłych. (powyżej 16-go roku życia) Serdecznie zapraszamy
więcej

Radni Gminy Zbójna wybrani w wyborach samorządowych

Radni wybrani z poszczególnych komitetów wyborczych: 1/ K.W. PSL - 9 radnych, 2/ K.W. Prawo i Sprawiedliwość - 6 radnych. Na 15 radnych wybrane zostały 2 kobiety reprezentujące miejscowość Zbójna. Nowo wybranych radnych jest 8 osób, a 7 radnych jest z poprzedniej kadencji.
więcej

Wykorzystanie energii odnawialnej poprzez zastosowanie instalacji solarnych celem poprawy środowiska

foto
W dniu 19.08.2014r Gmina Zbójna podpisała umowę na realizacje projektu pod nazwą "Wykorzystanie energii odnawialnej poprzez zastosowanie instalacji solarnych celem poprawy środowiska naturalnego gminy Zbójna”. W ramach jego realizacji zostną wykonane instalacje solarne w budynkach mieszkalnych na terenie gminy.
więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie Nr 55/14 Wójta Gminy Zbójna z dnia 8 sierpnia 2014 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Zbójna.
więcej

Wykaz podręczników

w Gimnazjum w Zbójnej w roku szkolnym 2014-2015
więcej

Zasady optymalnej segregacji odpadów obowiązującej na terenie Gminy Zbójna

Stanowisko Ministerstwa Środowiska w związku z ustalonymi zasadami segregowania odpadów. W związku z zapytaniami ze strony właścicieli nieruchomości odnośnie ustalonych w gminach zasad segregowania odpadów komunalnych uprzejmie informujemy, że w ustawie o odpadach zdefiniowane zostało selektywne zbieranie jako zbieranie, w ramach którego dany strumień odpadów, w celu ułatwienia specyficznego przetwarzania, obejmuje odpady charakteryzujące się takimi samymi właściwościami i takimi samymi cechami.
więcej

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW na 2014

W załączeniu harmonogram.
więcej

Weź udział w badaniu ankietowym dotyczącym funkcjonowania na obszarach chronionych

Badanie opinii mieszkańców gminy oraz władz lokalnych dotyczące funkcjonowania na obszarach prawnie chronionych
więcej

Aktualizacja danych na temat potrzeb w zakresie dostępu do usług telefonii stacjonarnej

W związku z pracami prowadzonymi w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej związanymi z weryfikacją i aktualizacją danych zawartych w mapach popytu na usługi telefonii stacjonarnej oraz dostępu do Internetu zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji na temat potrzeb mieszkańców gminy na temat potrzeb użytkowników w zakresie dostępu do usług telefonii stacjonarnej, internetu szerokopasmowego.
więcej