Gmina Zbójna logo Gmina Zbójna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnej

Zdjęcie do wiadomości DODATEK  OSŁONOWY  2024

DODATEK OSŁONOWY 2024

31 sty 2024
Informuje, że od stycznia 2024 roku można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego. Aby otrzymać dodatek należy złożyć wniosek o przyznanie dodatku osłonowego w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej.
Zdjęcie do wiadomości POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2021-2027

POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2021-2027

9 paź 2023
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnej informuje, że Komisja Europejska zatwierdziła Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ) zgodnie z którym pomoc żywnościowa będzie udzielana odbiorcom końcowym w planowanym okresie od grudnia 2023 r. do października 2024 r.
Zdjęcie do wiadomości DODATEK ELEKTRYCZNY

DODATEK ELEKTRYCZNY

1 gru 2022
Dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, gdy główne źródło ogrzewania jest zasilane energią elektryczną i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r. dla istniejących źródeł lub po tym dniu w przypadku gdy są wpisane po raz pierwszy. W przypadku gdy gospodarstwo domowe zamieszkuje pod adresem zamieszkania, w którym jest wykorzystywana energia elektryczna pochodząca z mikroinstalacji (FOTOWOLTAIKA), dodatek elektryczny nie przysługuje.
Zdjęcie do wiadomości Społeczna diagnoza środowiskowa Gminy Zbójna

Społeczna diagnoza środowiskowa Gminy Zbójna

25 lut 2022
W związku z tworzeniem nowej Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych zwracamy się do Państwa z uprzejmą z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w niniejszej ankiecie. Ankieta jest anonimowa. Wszystkie informacje będą analizowane wyłącznie statystycznie.
Zdjęcie do wiadomości ZUS będzie wypłacał świadczenia Dobry Start

ZUS będzie wypłacał świadczenia Dobry Start

29 cze 2021
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnej informuje, że od 1 lipca 2021r., zgodnie z wprowadzonymi zmianami do programu "Dobry start" (300+) zmienią się zasady składania wniosków o przyznanie świadczenia dobry start.
Zdjęcie do wiadomości Rodzina 500+

Rodzina 500+

3 mar 2016
Program Rodzina 500plus to 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także dla pierwszego lub jedynego dziecka przy spełnieniu kryterium 800 zł netto lub 1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego. To nawet 6.000 zł netto rocznego wsparcia dla dziecka.
Zdjęcie do wiadomości Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w Gminie Zbójna

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w Gminie Zbójna

9 maj 2014
Jednym z zadań gminy realizowanych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest opracowywanie i realizacja programu ochrony ofiar przemocy w rodzinie, utworzenie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, prowadzenie punktu informacji i wsparcia.
Zdjęcie do wiadomości Czwarta edycja projektu "Wygrajmy z bezradnościa"

Czwarta edycja projektu "Wygrajmy z bezradnościa"

22 lis 2013
W tym roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnej po raz czwarty złożył w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego wniosek o dofinansowanie projektu systemowego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt nosi nazwę: Wygrajmy z bezradnością
Zdjęcie do wiadomości Wygrajmy z bezradnością

Wygrajmy z bezradnością

21 maj 2010
Projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Zbójnej