Gmina Zbójna logo Gmina Zbójna

Przyroda i turystyka

Zdjęcie do wiadomości Przyroda i turystyka

Przyroda i turystyka

2 lut 2024
Gmina Zbójna ma olbrzymie znaczenie w systemie ochrony przyrody. Wielość form ochrony (w tym 3 obszary Natura 2000) potwierdza ogromną różnorodność biologiczną tego terenu. Należy sądzić, że obecnie, w dobie zrównoważonego rozwoju, utrata bioróżnorodności i widoczne gołym okiem zmiany klimatu - to dwa podstawowe wyzwania dla ludzkości.